Acoperământul Maicii Domnului

Acoperământul Maicii Domnului

216
DISTRIBUIȚI

Bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ!
În fiecare an la 14 octombrie Biserica Ortodoxă sărbătoreşte Acoperământul Maicii Domnului. Istoria sărbătorii începe în anul 911 în oraşul Constatinopol (Istambul). Profitând de faptul că împăratul Leon cel înţelept era dus cu oastea să apere hotarele, duşmanii creştinătăţii au împresurat oraşul cu gând să-l cucerească. Locuitorii fugeau care încotro căutând locuri unde să se ascundă, în vinerea aceea veniseră mulţi credincioşi la mănăstirea Maicii Domnului din Vlaherne. După o tradiţie veche şi frumoasă aici se făcea priveghere de toată noaptea în cinstea icoanei făcătoare de minuni, Mijlocitoarea. Fiind un cartier mărginaş al Constantinopolului, Vlaherne era expus primejdiei năvălirii păgânilor însă creştinii umpluseră biserica şi se rugau Maicii Domnului să-i izbăvească de năpastă. Multe minuni se făcuseră la această icoană de-a lungul timpului de aceea credincioşii îşi puneau viaţa lor şi a copiilor lor în mâinile Maicii Domnului nădăjduind că nici de data aceasta nu vor rămâne fără ajutor. Slujba de seară începuse, creştinii îngenunchiaţi se rugau, preoţii slujeau cu frică şi cutremur când Maica Milostivirii nu s-a lăsat prea mult rugată şi a intrat în biserică înconjurată de sfinţi şi îngeri. Ea s-a oprit în mijlocul bisericii, a îngenunchiat şi plângând de mila poporului înfricoşat s-a rugat Domnului după care a intrat în Sfântul altar unde s-a rugat înaintea Crucii Fiului său şi Dumnezeului nostru şi scoţându-şi acoperământul de pe cap l-a întins peste popor în timp ce se ridica în slavă. Egumenul mănăstirii, preotul Andrei şi ucenicul său, Epifanie împreună cu alţi credincioşi din popor priveau uimiţi cereasca arătare. Din ziua aceea, în fiecare an Biserica Ortodoxă prăznuieşte Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului cu Sfântă Liturghie şi acatist în amintirea minunii din biserica Vlaherne. Sfântul Acoperământ cu care Maica Domnului a acoperit cândva poporul se perpetuează în veac şi-i acoperă cu acoperământul milei sale pe toţi cei care se roagă ei, o cinstesc şi fac voia Fiului său. Rugăciunea ei înlăcrimată ne arată măsura dragostei faţă de neamul omenesc şi constituie un exemplu de milă creştină şi dăruire faţă de aproapele. Această rugăciune se cuvine să fie păstrată cu sfinţenie în inimile noastre deoarece exprimă cea mai înaltă formă de adresare către Dumnezeu şi o dovadă vie, de netăgăduit a legăturii care există între Maica Domnului, Născătoarea de Dumnezeu şi Sfânta Treime. Aşa şi noi astăzi să o rugăm pe Maica Domnlui să ne apere de toate rele, de toate năvălirile vrăjmaşilor care sau pornit asupra noastră, pentru că ea permanent aşteaptă şi îngenunchează la poarta inimii noastre ca s-o primim. Ea ne cunoaşte atât necazurile cât şi neputinţele şi are puterea de a le dezlega. Sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului să Vă fie prilej de bucurie în casele Dumneavoastră.
Maxim GUZUN, Blagocinul raionului