DISTRIBUIȚI
În poză: membrii Consiliului de Securitate în timpul ședinței

   Primăria oraşului Sângerei împreună cu Inspectoratul de Poliţie şi Poliţia municipală continuă implementarea practicii de mobilizare comunitară. Recent au fost organizate activităţi comune a Sectorului numărului unu de Poliţie împreună cu Primăria oraşului, privind problemele de securitate comunitară şi identificarea căilor de soluţionare. Activităţile s-au desfăşurat cu prezenţa reprezentanților Institutului de Politici Publice, director executiv Arcadie BARBĂROŞIE, Inspectoratului General de Poliţie Vladimir CAZACOV, al Ambasadei Edward CRONIN SUA în Republica Moldova, directorul de program Iurie PÂNTEA. În contextul acesta s-a desfăşurat prima şedinţă de lucru a Consiliului de Securitate, moderată de viceprimara Maria CONDORACHI.

Poliţiştii sectorului s-au împărţit în trei grupuri şi au lucrat în teritoriu , comunicând cu cetăţenii asupra problemelor cu care se ciocnesc în viaţa de zi cu zi. Informaţia acumulată în teritoriu cu propunerile cetăţenilor de imbunătăţire a fost pusă în discuţie şi analizată în cadrul şedinţei Consiliului de securitate. Potrivit moderatoarei „prin aceste practici noi dorim să obţinem comunitatea să fie acel nucleu care să ajute poliţia în solulţionarea problemelor şi asigurarea securităţii vieţilor”.
Petru COSTIŞANU, şeful adjunct al Inspectoratului de Poliţie, coordonatorul activităţii tuturor grupurilor poliţiei comunitare a specificat că pentru şedinţa vizată şi-au propus organizarea întrunirilor cu cetăţenii. Primul grup a lucrat în zona luncii Ciulucului, depistând încălcări flagrante în depozitarea gunoilui. Potrivit informaţiei prezentate de şeful grupului Mihai COSICI au discutat cu 25 de persoane care s-au revoltat pentru cetăţenii iresponsabili care pe timp de noapte aruncă gunoiul, ignorând incheierea contractelor pentru depozitarea acestuia cu Întreprinderea Municipală Direcția de Producţie Comunală şi de Locuinţe.
Lunca Ciulucului şi marginea pădurii sunt transformate în gunoişti. În comun cu poliţiştii s-a insistat să se găsească căi de identificare şi de pedepsire a făptuitorilor. Cetăţenii din zona dată au mai spus că ei ar ajuta poliţiştilor în identificarea infractorilor, dar este nevoie să stea de veghe pe timp de noapte, zona este intunecoasă, lipseşte iluminarea şi ei nu pot cunoaşte infractorii. Găsind soluţii de identificare a lor s-a propus să fie publicate numele şi poze în presa locală şi în panopuri de informare, să fie editate pleanturi care să fie transmise din cetăţean în cetăţean ca să-i cunoască tot oraşuul. Activitatea aceasta să continue prin a li se aplica pedepse dure. Altă cale nu există ca să nu mai fim calificaţi o ţară inundată în gunoi. Educaţia prin buzunar ar fi cea mai indicată metodă, la această concluzie s-a ajuns după multe discuţii cu membrii Consiliului de securitate. Cetăţenii din această zonă au mai ridicat şi problema cânilor vagabonzi…

Mai departe puteți citiți în ziarul numărul 38 din săptămâna aceasta