DISTRIBUIȚI

Este în firea unor persoane să iubească cuvântul scris într-atât, încât să fie străjerii lui până la capăt. Să vegheze asupra verbului ca alții asupra florilor. Să aleagă cele mai de calitate semințe, să le semene la timp în soluri fertile. Să le urmărească cum cresc. Fără de ei publicațiile, revistele, emisiunile televizate sau radiofonice ar fi mai sărace. Mai lipsite de seva care o alimentează și o face să perpetuieze. Aceștea sunt cronicarii, jurnaliștii. Printre ei o găsim cu o aleasă considerație pe Vera TABARCEA-SCORPAN, care luni, 23 octombrie își marchează o frumoasă aniversare.

De decenii în șir întreg talentul ei multilateral, prin intermediul „Ecoului nostru” și nu numai, e pus în serviciul celor setoși de cuvântul scris.
Abordează cu toată pasiunea discernământul și curajul probleme de stringentă actualitate, iar, în consecință, cititorii o răsplătesc expediind la redacție ecourile lor, iar ea, se poate considera realizată, împlinită, fericită. Aproape întotdeauna condeiul Verei TABARCEA-SCORPAN a provocat atitudini și ecouri dintre cele mai active. Articolele ei, sunt un fel de cer al cuvintelor, în înaltul căruia viază în toată splendoarea luminilor sale jucăușe Măria sa Spiritul. El, acest spirit, lucrează benefic în tainele sufletului, cucerind tot mai mult spațiu întru purificarea de sine și sporirea sentimentului de dragoste, de tot ce este cu adevărat frumos.
Vera TABARCEA -SCORPAN își seamănă grâul gândurilor în solul gospodărește lucrat, având siguranța unei adevărate țărăncuțe harnice și pricepute precum este și ea, în izbânda ostenelei sale, făcându-ne părtași la marea-i bucurie de încununare a rodului ziaristic. Majoritatea articolelor sale sunt alimentate de realitatea ce o trăim, muza vine ca un fulger care despică imensitatea beznei din creștet până în străfunduri.
Prin tot ce scrie ea face dovadă unui crez, cel de slijitor și de străjer al Adevărului.
Din paginile săptămânalului, colega, de bună seamă, de circa patru decenii a întreținut un dialog viu și fructuos cu publicul. Articolele ei s-au bucurat și se bucură de o mare priză la citiror. Firește, ele sunt inspirate în temei din viața oamenilor, în deosebi a trudnicilor raionului.
Ea întrunește în sine mai multe vocații: de jurnalistă, de înaltă conștiință națională, de militatntă activă și neobosită pentru triumful adevărului istoric pe această palmă de pământ, de fire sensibilă la vibrațiile sufletului, veșnic îndrăgostită de arta jurnalistică. De mamă, bunică, soră, colegă, prietenă, vecină. De gazdă extrem de primitoare.
Dragă colega, la ceas aniversar ne închinăm în fața stoicismului și talentului tău – de condeer, de om, de colegă –care ai făcut atât de mult pentru propășirea „Ecoului nostru”, dar și a măreței cauze naționale. Dorim să te vedem la fel de energică și de inspirată în plăsmuirea articolelor care, la număr, de mult au trecut de cifra 1000! Să ai parte de multă sănătate, putere, bucurrii personale și profesionale, cu acelaș dor nesecat de viață și cu o inspirație la fel de mare în activitatea de zi cu zi! Să te simți mereu apreciată și iubită. Visele tale să devină realitate, gândul bun să te însoțiască mereu. Și în continuare să ai aceeași forță de rezistență, să-ți îmbogățești continuu performanțele jurnalistice.
Fie ca credința să-ți fie mereu alături, iar speranțele să devină realitate. Dorințele tale să se împlinească și în locul acestora să apără altele noi.
Îți dorim ca drumul să-ți fie presărat cu iubire și luminat cu raze de soare. Să-ți fie alături numai persoane care să te iubească și să te prețuiască necontenit. Îți mulțumim că ne-ai făcut să îndrăgim vraja cuvintelor, cele pe care știi să le umpli de sens. Dumnezeu să Vă aibă mereu în paza Sa toată familia și să Vă răsplătească faptele cu satisfacția sufletească și bucuria împlinirilor dorite. În această zi aniversară, ca și în fiecare zi, fiica Mihaela, feciorul Dan, ginerele Igor, dulcea nepoțică Ilinca, surioarele, frățiorul, nepoții și colegii, vin cu florile dragostei, și cu gesturi de reverință, dorindu-ți prosperitate, feminitate pe care le ai din plin, și un sincer La Mulți Ani!
Cu profund respect, echipa ziarului