DISTRIBUIȚI

      Floriile este o sărbătoare creștin-ortodoxă comemorată în ultima duminică dinaintea Paștelui, fără dată exactă.

Ca de fiecare dată, și în acest an, la Mănăstirea Sfinților Apostoli „Petru și Pavel” din Bocancea, s-a adunat un număr impunător de creștini din toate colțurile republicii care au celebrat Floriile sau cum i se mai spune Sărbătoarea Stâlparilor. Este una din cele 12 sărbători împărătești, din cursul anului bisericesc. S-a oficiat un serviciu divin extraordinar și de o frumusețe rară, la care au participat oficiali din administrația centrală, cât și cea locală.

      Ca o binecuvântare cerească s-a lăsat o duminică deosebită de aprilie peste mănăstirea Sfinților Apostoli „Petru și Pavel”.

Administrația locașului sfânt aștepta o numeroasă adunare de înalți oficiali, conducerea raionului, ctitori din diferite colțuri ale republicii. Floriile deschid săptămâna cea mai importantă pentru pregătirile de Paște, cunoscută sub numele de „Săptămâna Mare”, după cele 40 zile de post, înainte de a intra în Ierusalim, Hristos l-a înviat pe Lazăr.

Această înviere simbolizează învierea întregului neam omenesc, susține starețul mănăstirii, arhimandritul Pahomii JUGĂNARU: „înainte de Paști cu șase zile, Iisus a venit în Betania, unde era Lazăr, pe care l-a înviat din morți. Ne-am pregătit sufletește pentru înviere, să fim alături de Hristos prin prezența noastră în locașurile sfinte, prin post și pocăință, dragoste și umilință. O săptămână plină de lumină să aveți!”

Soborul de preoți au săvârșit Sfânta Liturghie lăsând amintiri plăcute în sufletele celor prezenți la eveniment. Atmosfera de sărbătoare se putea citi pe chipul fiecărui creștin, care cu bucurie curată înălța rugile sale de mulțumire Domnului. „De fiecare dată când vin la această mănăstire simt copleșirea unei energii binefăcătoare. Pentru mine, venirea la mănăstire a fost de o importanță aparte.

Ori de câte ori simt nevoia de a veni în acest loc sfânt și deosebit de frumos, alerg și stau de unul singur cu cele sfinte pentru a medita, a căpăta puteri întru depășirea greutăților și realizarea celor ce mi-am pus în gând. Astăzi este o zi deosebită, zi pe care nu o voi uita mult timp”, spunea Sergiu ARMAȘU, primarul orașului Ialoveni.

În cuvântul său predicațional, Arh. Pahomii a vorbit despre adevă- rurile pe care textul evanghelic ni le prezintă. El a explicat credincioșilor că intrarea în Ierusalim a Mântuitorului Iisus Hristos este o prevestire a intrării Lui prin înviere, în ierusalimul ceresc, în împărăția luminii, iubirii și bucuriei Preasfințitei Treimi pentru a ne pregă- ti nouă, celor cu credință în El, un loc în ierusalimul ceresc, cel fără de sfârșit.

În cadrul Sfintei Liturghii, numeroși credincioși au primit împărtășania cu Trupul și Sângele Domnului Iisus Hristos, dorind a intra astfel în Săptămâna Mare, a Patimilor, uniți cu Hristos și întăriți în credință și fapte bune.

De Florii, la mănăstire au fost aduse Moaștele Sfintei Axenia și încălțămintea Sf. Spiridon de la Mănăstirea din Hîrjauca, stareț Chiril BRAGUȚĂ, credincioșii au avut fericita ocazie…

continuarea o veți citi în numărul 16 al ziarului din săptămâna aceasta

Foto: Maria ȚURCANU