DISTRIBUIȚI

          Pavel IANEȚ, viceministrul tineretului din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului a efectuat, la începutul săptămânii, o vizită de lucru în Sângerei, cu scopul de a comunica cu tinerii despre problemele lor, a răspunde la întrebările acestora și de a-i informa despre programele gestionate de Ministerul Tineretului și Sportului.

             Primul program despre care a vorbit viceministrul a fost „Capitala Tineretului”, fapt pentru care a lăudat Sângereiul, datorită implementării unor acțiuni de anvergură, care s-au întipărit în memoria conducerii statului.

          Cel de-al doilea proiect este Programul cu privire la granturi pentru sectorul asociativ pentru ONG-uri, unde tinerii pot aplica, dacă îndepinesc cele 4 condiții indicate (pentru dezvoltarea sectorului de tineret, abilitarea economică a tinerilor sau pentru asigurarea și dezvoltarea participării tinerilor) și pot beneficia de susținere materială de până la 350 mii lei, unde contribuția minimă este de 20%.

         Al treilea program este cel cu privirea la dezvoltarea centrelor de tineret, ce are ca scop acordarea suportului financiar și metodologic centrelor de tineret, pentru consolidarea capacităților instituționale.

Scopurile finale ale acestor programe vor permite dezvoltarea și extinderea teritorială a centrelor pentru tineret, astfel încât să fie sporit numărul beneficiarilor, iar în fiecare raion să fie constituit un astfel de centru. Ministerul oferă pentru aceasta ajutor tehnic și financiar, instruirea angajaților și suport metodologic, dotarea tehnică și cu mobilier, dar raionul trebuie să ofere spațiu, să-și asume plata angajaților și a utilităților.

           O altă posibilitate este…

continuarea o veți citi în numărul 16 al ziarului din săptămâna aceasta

Foto: Viorica ALBU