DISTRIBUIȚI

Valentina OSOIANU

Directoarea Liceului Teoretic

,,Pantelimon Halippa”,

comuna Cubolta

Valentina OSOIANU s-a născut la 23 martie 1955, în satul Copăceni, raionul Sângerei.

În anul 1977 a absolvit Facultatea de Chimie și Biologie a Universității Pedagogice de Stat „T. Șevcenco” din Tiraspol. Mai târziu, în anul 2003, a finisat Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă” din orașul Chișinău, Manager în Educație.După finalizarea studiilor, în perioada anilor 1977-1981, a activat în cadrul școlii medii de cultură generală din satul Pepeni, în calitate de profesoară de chimie și biologie.

Din 1981, activează în școala medie de cultură generală satul Cubolta, ca profesoară de chimie și biologie, organizator al muncii educative, director adjunct instructiv.

Din anul 1996, deține funcția de directoare a Liceului Teoretic „Pan Halippa” din comuna Cubolta.

Valentina OSOIANU menționează cu mândrie: „Decizia de a activa în domeniul învățământului vine din dragostea față de disciplinele ,,chimia” și ,,biologia” și de imaginea pedagogului în societate la timpul respectiv”.

Pasionată de ceea ce face, cu un simț al responsabilității adânc implantat în suflet, vine în fiecare zi la serviciu pentru a gestiona impecabil instituția pe care o conduce, pentru responsabilitatea enormă pe care o simte față de colectivul ghidat,  în realizarea obiectivelor de perspectivă trasate anterior.

„Echipa, în fruntea căreia mă aflu, e pătrunsă de ideea  de a se manifesta calitativ  în cadrul raionului, de a fi competitivă. Încercăm să facem față acestei tendințe, să creăm oportunități reale pentru elevii noștri”.

Pe parcursul activității sale, a obținut un palmares al rezultatelor,  care au remarcat în raion activitatea Liceului Teoretic „Pantelimon Halippa”. Unul dintre cele mai plauzibile  rezultate a fost  reorganizarea școlii medii în Liceu Teoretic. De asemenea, s-a reușit implementarea mai multor proiecte, printre care se numără: Lucrări de reparație: în liceu (FISM – 2); Reparația sălii de sport (corpul Păcii); Asigurarea bunăstării sociale (SIEDO); Grant de calitate (Banca Mondială); Lucrări de salubrizare în comunitate (PNUD) și altele.

Totodată, au fost create condiții pentru desfășurarea eficientă a procesului educațional.

Se mândrește cu profesionalismul cadrelor didactice și evoluarea calitativă a discipolilor la diverite concursuri școlare, olimpiade, concursuri republicane și festivaluri concurs, unde au obținut de fiecare dată locuri de frunte.

Pe viitor, își dorește să contribuie la promovarea imaginii instituției, pe care o conduce în raion, și desfășurarea în continuare a activității obștești în calitate de membru al consiliului local.