DISTRIBUIȚI

Persoanele cu deficienţe de vedere din raion, membre ale Organizaţiei Teritoriale a Nevăzătorilor, au avut parte de o întâlnire de suflet cu autorităţile raionului şi cu cele republicane. În cadrul întâlnirii au discutat problemele cu care se confruntă, au mulţumit pentru sprijinul de care au parte în măsura posibilităţilor şi s-au bucurat de făgăduinţele autorităţilor că vor fi sprijiniţi  în continuare.

 

Preşedinta Organizaţiei Teritoriale a Nevăzătorilor Alexandra BOTNARI a organizat această  întâlnire tradiţională pentru a sensibilza autorităţile raionului, primăriei oraşului, Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei şi cele centrale asupra situaţiei persoanelor cu deficienţe de vedere din raion. Şedinţa a fost marcată şi de Ziua Mondială a Nevăzătorilor, stabilită de ONU la 13 noiembrie. În raportul prezentat cu această ocazie  preşedinta organizaţiei a trecut în revistă momente semnificative din activitatea Biroului Executiv în perioada anului în curs. În această perioadă au mai fost luaţi la evidenţă încă 7 membri, pe când alte 8 persoane au fost scoase de la evidenţă. Obiectivul primordial ce l-a avut în faţa sa  organul executiv a fost ameliorarea multilaterală a vieţii nevăzătorilor. După cum a anunţat Alexandra BOTNARI „s-a creat practică de conlucrare benefică şi productivă cu diferite structuri comerciale, organizaţii, întreprinderi, fonduri, comunităţi de cult, cu persoane fizice, prin aportul cărora este susţinută condiţia de viaţă a persoanelor cu deficienţe de vedere. Această practică o avem cu Asociaţia Obştească „Mentorodient”, condusă de băştinaşul Mihai CUCOŞ, cu Fundaţia „Elim – Caritate”, condusă de Vasile COSOVAN, cu ÎI „Hermes”, condusă de Ana IURCU – CIOBANU, care nu  prima dată vin cu ajutor umanitar pentru membrii noştri.”

Desfăşurarea evenimentului în cauză a fost susţinut şi de către Consiliul raional cu 5 mii de lei. Din partea Biroului Executiv al Organizaţiei au fost exprimate recunoştinţe conducerii raionului în persoana preşedintelui Vasile MARANDIUC, primăriei oraşului, Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţiei Familiei pentru susţinere şi implicare în viaţa nevăzătorilor. Graţie acestui sprijin în fiecare an reuşesc să bucure membrii organizaţiei, în special din oraş, cu suport financiar în baza listelor înaintate. S-a sugerat că exemplul Primăriei oraşului în această privinţă ar trebui să-l preia primăriile din teritorii, către care sunt înaintate asemenea demersuri cu solicitarea ajutorului pentru persoanele defavorizate cu deficienţe de vedere. Sunt nişte gesturi modeste, dar care dăruiesc căldură sufletească, îmbunătăţesc condiţia de viaţă şi îi fac să nu să se simtă singuri cu problema lor.
Referindu-se la realizările şi micile bucurii cu care au trăit membrii organizaţiei sale Alexandra BOTNARI a menţionat că ei sunt optimişti, că păstrează aspiraţii pentru viitor şi îşi programează noi obiective. Proiectele de viitor ale Biroului Executiv sunt menite să protejeze nevăzătorii şi să-i susţină în soluţionarea situaţiilor lor de criză, nu să se simtă izolaţi de societate şi înstrăinaţi. În acest context Vasile MARANDIUC, a dat asigurări că oricât nu ar fi de dificitar bugetul raionului, el o să găsească soluţii financiare pentru susţinera nevăzătorilor. El a mai menţionat că va identifica sponsori în cazul în care nu se vor găsi soluţii bugetare, dar nici o problemă a acestor persoane nu va fi lăsată fără sprijin. În acest sens a menţionat insistenţa preşedintei organizaţiei care ştie a bate la uşă şi a cere ajutor pentru nevăzătorii săi. De asemenea el a încurajat nevăzătorii activi, care necătând la situaţia vieţii lor sunt un model pentru confraţii lor de destin şi colegii organizaţiei: Andrei Luţcan, care a editat o carte şi pregăteşte poezii pentru următoarea, Dumitru GOLBAN, care încântă publicul cu melodiile sale, Ion LOCOMAN din satul Pepeni, activ şi optimist în toate. Această atmosferă de plinătate sufletească şi benefică pentru nevăzători în şedinţa festivă a înseninat-o în continuare reprezentantul Guvernului Republicii Moldova în teritoriu Ion BÂRSANU prin mesajul exprimat şi printr-o donaţie de 500 de lei din partea familiei sale. Maria CONDORACHI, viceprimara oraşului Sângerei, a menţionat că primăria reieşind din posibilităţile sale va continua să ajute nevăzătorii, de curând cu lemne de foc. Ea le-a sugerat să fie mai activi în înaintarea cererilor de solicitare a ajutorului social de la stat care li se cuvine, iar primăria se va implica ca fiecare dintre aceste cereri să fie examinate şi acoperite cu ajutorul solicitat.
Maria HUZUN, Şefa Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei a Consilului raional, a încurajat condiţia vieţii şi a destinului persoanelor cu deficienţe de vedere, a dat asigurări că vor fi în continuare alături de fiecare nevoie a lor. Către ziua de 3 decembrie vor fi acordate câte 500 de lei la mai multe persoane cu nevoi speciale. Cu acest ajutor vor fi cuprinse inclusiv şi unele persoane cu deficienţe de vedere.
Nicolae ROPOT, şeful Secţiei Administraţie Publică a Consiliului raional a condus şedinţa şi în numele Organizaţiei Nevăzătorilor a exprimat mulţumiri inclusiv şi lui Valeriu RUSU, şeful Secţiei Cultură, care de fiecare dată sprijină necondiţionat prin program artistic fiecare activitate festivă. Surpriza care a oferit-o de data aceasta a fost prezenţa în scenă a lăutarului Sângereiului Victoraş CRIGAN.
Dumitru SCLIFOS, preşedintele Asociaţiei Republicane a Nevăzătorilor a apreciat cu multă admiraţie şi împlinire sufletească activitatea organizaţiei de la Sângerei şi atitudinea benevoitoare şi de susţinere de care dau dovadă autorităţile locale faţă de problemele nevăzătorilor.