DISTRIBUIȚI

În raion a demarat Campania „Seceriş-2017”. Către executarea lucrărilor de recoltare a boboaselor, spicoaselor şi păstăioaselor sunt concentrate toate forţele. Bine pregătiţi,echipaţi, plini de optimism şi încredere în recolte bogate, plugarii raionului, echipajele de mecanizatori au întrat cu combinele în lanurile pârguite. În aceste zile recoltează mazărea, rapiţa, orzul de toamnă, atât pe terenurile consolidate, cât şi pe exploataţiile gospodăriilor ţărăneşti şi a persoanelor particulare.
Pentru efectuarea lucrărilor de recoltare a culturilor din prima grupă către lanurile cu rod au fost direcţionate 81de combine. Încărcătura la o combină încadrată în recoltare constituie 177 hectare. La volanul combinelor mederne, dotate şi a celor de tip vechi, dar bine pregătite, autorizate prin serviciul Intehagro pentru examenul seceriş mecanizatorii se simt împăraţii aurului cu care umplu coşurile combinelor. Boabele adunate neamânat sunt depozitate la făţările dotate cu tehnică de curăţare a cerealelor.Veştile sunt bune şi ele parvin din toate colţurile raionului dominate de uruitul combinelor. Bine organizat decurg lucrările de recoltare a mazărei în gospodăriile:„Roşiori Lux”,” Protuvim Agro” „Cozeşteanul”. Participanţii la recoltarea ne –au informat că recolta prealabilă este de 25-26 chintale de boabe la hectar. Primii în raion au început recoltarea orzului SRL” Semincerul Unic”, director Mihai CUCOŞ. A finisat deja lucrările de recoltare a orzului de toamnă SRL „Pasagrocom”, director Petru PANCIUC. Continuă să recolteze cultura dată plugarii SRL”Biamus Prim”. Concomitent este recoltată şi rapariţa Recolta la orz variază între 27 şi 38 chintale la hectar, potrivit extimărilor făcute de specialişii care monitorizează procesul de recoltare.
Şeful Direcţiei Agricultură şi Industrie Alimentară a Consiliului raional, Grigore NEGRUŢI ne-a informat cu referire la Campani „Seceriş-2017 că „avem de treierat în total 14,353 hectare culturi în prima grupă. Pe terenuri consolidate această cultură a fost cultivată pe o suprafaţă de 12 101 hectare, celelalte pe terenurile gospodăriilor ţărăneşti şi a proprietarilor individuali. În ultimii ani producătorii fac încercări să diversifice culturile. Sunt încercări reuşite de a cultiva hrişcă, in. Experienţa aceasta o imprimă în tabloul culturilor noastre agenţi economici ca Nicolae MORARU, dar şi Sergiu MARANDIUC.
Pritr-o dispoziţie a preşedintelui raionului a fost formată o Comisie raioală de monitorizare şi evaluare a mersului Campaniei „Seceriş-2017”. Pentru rezultatele la hectar, dar şi a echipajelor sunt prevăzute premii valoroase şi multe suprize drept eroii secerişului.