Angajatorilor din domeniul transportului rutier în regim de taxi

Angajatorilor din domeniul transportului rutier în regim de taxi

417
DISTRIBUIȚI

În conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi – pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă care efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi, calculează și achită lunar, până la data de 25 a lunii premergătoare celei de gestiune, contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă fixă, stabilită de legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul de gestiune. Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 419/2023 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024 (publicată în Monitorul Oficial Nr. 502-504 din 28.12.2023), pentru angajatorii citați supra, contribuția de asigurări sociale de stat obligatorie pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă care efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi în sumă fixă anuală (taxa fixă anuală) este stabilită pentru anul 2024 în mărime de 17522 lei. Respectiv, taxa fixă lunară pentru lunile ianuarie – noiembrie 2024 constituie suma de 1460,17 lei şi pentru luna decembrie 2024 constituie suma de 1460,13 lei. Astfel, angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi care au prezentat Darea de seamă privind calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru angajații conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi (TAXI18) pentru luna ianuarie 2024 și au declarat taxa lunară aferentă anului 2023 în mărime de 1225 lei, urmează să prezinte în termen cât mai restrâns forma TAXI18 pentru luna ianuarie 2024 de corectare cu declararea sumei lunare de 1460,17 lei.