DISTRIBUIȚI
În poză: membrii delegației

Specialiştii din sistemul de protecţie a copilului din raion au participat la o vizită de studiu în Iaşi, România, în cadrul proiectului, „Suport pentru incluziunea educaţională a copiilor cu dizabilităţi severe din raionul Sângerei”. Scopul vizitei a fost de a prelua bune practici în vederea incluziunii educaţionale a copiilor cu dizabilităţi severe.
Din cadrul echipei delegate au făcut parte vicepreşedintele raionului Mihail BÎRSAN, şeful adjunct al Direcţiei Educaţie Mihai CURCIUC, şefa Serviciului Asistenţă Psihopedagogică Marina BANARU, şefa Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei Maria HUZUN cu specialista pentru protecţia drepturilor copilului Nelly SECRIERU, directoarea Centrului „Credo” Silvia RUSU, cât şi Galina CUCOŞ din Chişcăreni, reprezentanta părinţilor care cresc şi îngrijesc copii din această categorie. Potrivit participanţilor, pe parcursul vizitei li s-au prezentat servicii oferite de Centrele de zi pentru copiii cu nevoi speciale, terapii recuperatorii individuale şi de grup, de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă şi altele. Această experienţă au preluat-o în baza activităţii Centrului Regional de Reabilitare pentru copii şi tineri cu dizabilităţi „Star of Hore” Iaşi. I-a impresionat şi serviciile privind protecţia copilului, prezentate la Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Aici au fost abordate subiecte ce ţin de protecţia socială a copiilor din categoria respectivă. Practici de incluziune a persoanelor din grupuri vulnerabile au preluat şi la Fundaţia „Alături de voi”. Centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională a fost deschis prin prezentarea serviciilor de consiliere psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională.
„Am preluat o experienţă bună. Noi avem multe a depăşi până a atinge acest nivel. Colegii noştri din România merg cu alţi paşi în procesul de incluziune şi datorită faptului că serviciile în centre sunt contra plată. Ei sunt orientaţi profesional iar la maturitate sunt incluşi în procesul economic”, a spus Maria HUZUN.
Vizita de studiu a durat două zile şi a fost finanţată de UNICEF Moldova, fiind programată drept activitate în cadrul Proiectului „Suport pentru incluziunea educaţională a copiilor cu dizabilităţi severe din raionul Sângerei”, implementat de echipa CCF Moldova.