România mai presus de orice

România mai presus de orice

67
DISTRIBUIȚI
În poză: Tadeu NAGACEVSCHI

Acesta este titlul cărții apărute în anul Centenarului Marii Uniri la editura „Dorinţa”, Ploieşti. Drept motto slujeşte un extras din creaţia lui Nicolae Iorga: „Viaţa unui popor, succesul lui în lunga luptă tăcută a naţiilor nu le determină nici întinderea pământului, nici numărul populaţiei, nici bogăţia. Acestea se câştigă, dar ele nu stau la originea puterii. Izvorul acestei puteri este viaţa morală a comunităţii, seriozitatea cu care priveşte traiul, măsura cu care îşi alege ţintele şi rigoarea cu care le urmăreşte, respectul adânc, cultul pentru realitatea lucrurilor.”
Cartea cuprinde lucrări ale mai multor autori de pe ambele maluri ale Prutului – literați, istorici, savanți etc. Tematica abordată reflectă un univers relevant prin semnificaţiile lui pentru societatea românească de astăzi. Sunt prezente și stări de lucruri legate de diferite domenii ale vieții, precum învățământul, apărarea militară, politica.
Un capitol aparte este consacrat membrului Uniunii Scriitorilor Europeni de Limbă Română Tadeu Nagacevschi. În preambul profesorul universitar Costel Manolache consemnează: Tadeu Nagacevschi e un nume consacrat în literatura română de peste Prut. Lecturându-i scriereile, chiar şi parţial, cititorul se convinge că Tadeu Nagacevschi este un talentat mânuitor al condeiului, un pedagog înăscut, un om de înaltă educaţie şi formaţie intelectuală , legat prin toate fibrele sufletului de Dumnezeu şi de Neamul său, de toate spiritele luminate ale lumii, făcând din cuvânt calea cea sfântă de comunicare cu ele. Convingerile noastre se îmbrăţişează cu cele ale scriitorului academician Nicolae Dabija: ”Virtuoasul Tadeu Nagacevschi are sufletul îndrăgostit de frumos, rămânând un publicist şi un epigramist deosebit, dar şi un distins patriot. El sapă în piatră cuvintele ca să spună şi altora adevărul acestui Neam”, conchide Costel Manolache.