Recoltă sub aşteptări

Recoltă sub aşteptări

884
DISTRIBUIȚI

După cum am fost informaţi la Direcţia Agricultură şi Alimentaţie a Consiliului raional în sectorul agricol continuă recoltarea florii soarelui. Pe suprafeţele ocupate cu această cultură se obţine în mare parte o recoltă bună, ţinând cont de condiţiile climaterice rigide, de secetă cumplită. Potrivit specialiştilor care supraveghează evoluţia producţiei de floarea soarelui recolta medie este de 15 chintale la hectar. Dar în esenţa lucrurilor, rezultatele recoltării întârzie aşteptările managerilor din agricultură, muncii şi investiţiilor depuse.
img_3290
Unul dintre marii fermieri ai raionului Simion MACARI, directorul SRL „Agro Copăceni”, deţine ritmuri susţinute în recoltarea acestei culturi şi organizarea ritmică a procesului de recoltare. Relaţia de comunicare dintre agricultori şi lanul îmbelşugat, în rod copt, este unică şi cere să fie simţită de fiecare părtaş la acest proces. Spaţiile depozitelor bine amenajate şi aduse la condiţii de bun gospodar se umplu cu producţie de floarea soarelui.
Prin munca agricultorilor acestea se transformă în împărăţie de roadă. Seminţele oleaginoase sunt depozitate în aceste spaţii şi vor fi păstrate până la momentul oportun de vindere, în prima jumătate a anului viitor. Experimentatul manager Simion MACARI ştie unde şi când să realizeze la preţuri convenabile. Are chibzuinţa sa de gospodar, dar şi drumuri deschise către Europa, unde producţia sa ajunge. Agricultorii care-şi susţin managerul, membrii ai echipei ce o are, cred în capacităţile sale, sunt siguri că şi de aceasta data el va exporta producţia, potrivit condiţiilor contratelor în spaţiul european, cum o face de fiecare dată. La preţuri excelente, care le va răsplăti munca de agricultori şi investiţiile generoase ale fermierului. Împreună muncesc ca furnicile la făţare pentru a susţine ritmul eficient al transportatorilor recoltei din lan la depozit. Combainerul Mihail BOLOGAN a intrat cu combina sa CLAAS în al treilea lan. Altă combină de aceiaşi marcă susţine ritmul recoltării.Fiecare dintre lanurile deja recoltate au dat roadă diferită. Încă este prematur a face o contabilizare sigură a roadei obţinute, ne-au spus participanţii la recoltare.
Practic maşinile agricole asigură strângerea roadei în totalitate şi nu admit pierderi.
A confirmat acest lucru agronomul – tehnolog, Constantin MACARI. El supraveghează procesul de recoltare şi de depozitare. Verifică minuţios lanul, starea de coacere a plantelor.” Recoltarea începe când umeditatea plantelor este de 3,8-4%. Nu permitem recoltarea la maturitate deplină datorită pierderilor mari prin scuturarea seminţelor de floarea soarelului. Combinele lucrează fără pierderi de seminţe în resturile vegetale. Participanţii la recoltare sunt oameni devotaţi, cu experienţă şi muncesc cu tragere de inimă. Mai sunt şi răsplătiţi pe măsura străduinţelor lor şi aceasta îi motivează să se dăruie acestui proces. Grija noastră este să dispună de toate condiţiile , inclusiv sunt alimentaţi gratuit”, ne-a spus agronomul.
Recoltarea este asiguratră cu utilage performante, pentru că managerul ţine la tehnică ca şi la oamenii săi. Aşteaptă dăruire de muncă de la ei şi o obţine, dar mai întâi a investit generos în asigurarea fiecărui combainer şi mecanizator cu combine şi tractoare, pluguri, semănători performante, și în specialiști buni în care are încredere deplină precum: Maria CRIGAN, Emilian ȘEVCENCO
Ne-a inspirat aceste idei de recunoştinţă mecanizatorul cu experienţă Vasile TELEVCĂ, încadrat în lucrările de pregătire a terenurilor pentru…
Continuarea o citiți în ziarul nr. 33 din săptămâna aceasta