Mesaj de felicitare

Mesaj de felicitare

82
DISTRIBUIȚI

Multstimați Drumari și Automobiliști!

Pe parcursul progresului societății a avut loc dezvoltarea mijloacelor de transport, totodată, în ultimii ani se observă o reabilitare și modernizare a drumurilor. Sunt realități dar și tendințe actuale care ne fac să sperăm la o viață mai sigură pentru noi, dar și obținerea satisfacției profesionale pentru Dumneavoastră.
Realizarea cu succes pe marginea implementării cerințelor europene în domeniul drumurilor și ajustarea cadrului legislativ UE, sunt unii pași decisivi a actualei guvernări pentru integrarea Republicii Moldova, în comunitatea europeană.
Este de admirat devotamentul și angajamentul Dumneavoastră profesional de care dați dovadă.
De Ziua Automobiliștilor și Drumarilor, marcată, tradiți-onal în ultima duminică a lunii octombrie, Vă adresăm sincere felicitări, urări de bine și sănătate tuturor celor care și-au dedicat activitatea acestei ramuri a economiei naționale.
Meseria pe care V-ați ales-o presupune multă dăruire, flexibilitate și calitate, muncă legată de responsabilitate, profesionalism, prudență și maximă atenție.
Vă mulțumesc pentru munca Dumneavoastră!
Cu toată afecțiunea, Gheorghe BRAȘOVSCHI, Primar de Sângerei