Informează-te din timp

Informează-te din timp

Interviu realizat cu Victor CERESEU, șef Casa Teritorială de Asigurări Sociale (CTAS)

201
DISTRIBUIȚI

– Stimate Victor CERESĂU, spuneți-ne vă rog în cazul în care angajatorul nu a transferat contribuțiile la bugetul asigurărilor sociale pentru angajat, atunci perioada respectivă nu se include la vechimea de muncă, respectiv, de cotizare?

„De la 1 ianuarie 1999, fiecare persoană asigurată dispune de un cont personal la Casa Națională de Asigurări Sociale, la care se acumulează toată informația privind mărimea salariului, a contribuțiilor de asigurări sociale calculate din fondul de retribuire a muncii și achitate de către angajatori la bugetul asigură- rilor sociale de stat pentru perioada de activitate de muncă. Începând cu 1 ianuarie anul 2012, în baza acestei informații, se stabilește pensia, precum și alte prestații sociale. Dacă informația despre transferurile de contribuții de asigurări sociale pentru o anumită perioadă lipsește, atunci aceasta este exclusă din stagiul de cotizare și nu se ia în considerație la calcularea pensiei.”

– Cum poate angajatul să verifice contul său individual la Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS)?

„Fiecare cetățean poate verifica starea contului său personal: prin extras din cont eliberat de către CTAS conform cererii; prin Internet, prin intermediul paginii oficiale web a CNAS www.cnas. md, cu utilizarea sistemului informațional ACCES CPAS, care este un serviciu lansat de către CNAS. Pentru a avea acces la acest serviciu, este necesară înregistrarea în calitate de utilizator al sistemului informațional ACCES SPAS, iar Casa Națională va atribui solicitantului un nume de utilizator personal și o parolă. Persoana asigurată poate primi o parolă unică pentru a accesa contul său prin intermediul angajatorului sau adresându-se personal cu o cerere. În primul caz…

continuarea o veți citi în numărul 7 al ziarului din săptămâna aceasta

Foto din arhiva redacției