DISTRIBUIȚI
  • Astăzi a avut loc ședința extraordinară a Consiliului Raional moderată de consilierul Alexandru RUSU. Una din primele chestiuni de pe ordinea zilei a fost cea privind modificarea Deciziei din 29 noiembrie 2018: „Cu privire la aprobarea Bugetului raional pentru anul 2019, în lectura a doua.” Vorbind despre finanțe, ne dăm bine seama că fiecare articol din partea de cheltuieli are o menire concretă. Raportor  la  patru  chestiuni discutate în cadrul ședinței extraordinare cu privire la buget și finanțe a fost Octavian BANARU, șef al Direcției Finanțe a Consiliului Raional. Această chestiune a fost discutată minuțios, fiecare articol în parte  la  Comisia de Specialitate. Pe chestiunile discutate consilierii au aprobat proiecte de decizii corespunzătoare.  Astfel, Bugetul raional pe anul 2019 la partea venituri în sumă de 201356,7 mii  lei și la partea de cheltuieli în sumă de 202914,0 mii lei cu deficit de 1557,3 mii lei, resurse pentru rambursarea împrumutului recreditat între bugetul de stat și bugetul raional în sumă de 880,2 mii lei din sursele de finanțare din sold bugetar în sumă de 2437,5 mii lei, se substituie cu sintagma „Bugetul raional pe anul 2019 la partea de venituri în sumă de 208192,1 mii lei și la partea de cheltuieli în sumă de 215086,0 mii lei cu deficit de 6893,9 mii lei resurse pentru rambursarea împrumutului recreditat între bugetul de stat și bugetul raional în sumă de 880,2 mii lei și sursele de finanțare din sold bugetar în sumă de 7774,1 mii lei.
  • La ședința în cauză Maria BAJURA, fosta directoare a Gimnaziului „Adrian Păunescu” a fost numită directoare a Direcției Educație Sângerei.

În total au fost discutate 14 chestiuni și au fost luate decizii pozitive pe marginea propunerilor înainte de consilieri.În continuare propunem secvențe video de ședința extraordinară a  Consiliului raional.