19 octombrie – Ziua Juristului

19 octombrie – Ziua Juristului

50
DISTRIBUIȚI

Stimați juriști,

Sărbătoarea profesională Ziua juristului, marcată anual la 19 octombrie, îmi oferă frumosul prilej de Vă adresa sincere urări de bine și de a-mi exprima recunoștința pentru contribuția substanțială adusă de Dumneavoastră la promovarea supremației legii și a accesului egal la justiția incoruptibilă pentru toți cetățenii raionului.

În perioada contemporană, profesia de jurist a devenit una dintre cele mai indispensabile și utile pentru cetățean, societate și stat. Anume în sarcina juriștilor este pusă protecția demnității, drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, iar eficiența activității desfășurate de majoritatea organelor de stat depinde în mare parte de competențele lor profesionale.

Vă mulțumesc pentru devotamentul, corectitudinea, onestitatea și principialitatea de care dați dovadă în activitatea de zi cu zi, asigurând respectarea drepturilor și îndatoririlor prevăzute de legislație.

Vă doresc multă sănătate, prosperitate, stabilitate și notabile realizări pe tărâmul profesional.