DISTRIBUIȚI

  Dezvoltarea urbanistică și industrială a localităților, precum și creșterea generală a nivelului de trai al populației antrenează producerea unor cantități din ce în ce mai mari de deșeuri. Problema deșeurilor se agravează, în special, din cauza, modului incorect de procesare a acestora.

     Colectarea deșeurilor manajere este responsabilitatea administrațiilor publice, care prin mijloace proprii sau prin concesionarea serviciului de salubrizare către un operator autorizat, asigură colectarea (inclusiv separată), transportul, tratarea, valorificarea și eliminarea finală a acestor deșeuri. Este important ca mediul natural să nu fie poluat prin depozitări necontrolate de deșeuri, să fie menținute și întreținute spațiile verzi, curățenia stradală etc.
     Cetățenii sunt rugați să fie mai conștienți de faptul că păstrând curățenia oriunde: la locul de muncă, în gospodării și cartiere de locuință, în zone de agrement, piețe, precum și în alte locuri publice, în mijloacele de transport comun, la școalăetc.contribuie la menținerea unui mediu curat și implicit la protejarea sănătății.Pentru a preveni efectele negative ca urmare a poluării cu deșeuri de orice fel, a resurselor de apă, aer, sol, subsol, Serviciul Ecologic de Stat Sângerei face apel către autoritățile publice locale și societatea civilă, pentru a se implica activ la intensificarea acțiunilor pentru salubrizarea și amenajarea localității, eliminarea deșeurilor de orice fel, depozitate necontrolat în localitățile rurale și urbane, curățarea rigolelor stradale și a malurilor de apă, se atenționează cetățenilor de a păstra curățenia spațiilor verzi din domeniul public și a zonelor în care locuiesc.Începând cu 23 septembrie se declanșează la nivel național Campania de toamnnă de salubrizare și amenajare a localităților în care autoritățile publice locale au un rol deosebit. Serviciul Ecologic de Stat Sângerei recomandă integrarea următoarelor măsuri:lichidarea gunoiștilor; recultivarea terenurilor eliberate de deșeuri; salubrizarea fâșiilor și zonelor de protecție a resurselor acvatice; amenajarea depozitelor (gunoiștilor) urbane și rurale existente conform cerințelor ecologice; efectuarea lucrărilor de curățare și amenajare a terenurilor din spațiile verzi și fâșiile forestiere de protecție, plantarea arborilor și arbuștilor, completarea golurilor apărute în plantațiile din anii precedenți și ajutorarea regenerării naturale a pădurii etc.

Anatolie Motruc,
șef Serviciul Ecologist de Stat Sângerei