DISTRIBUIȚI

Ci ajutorul lui Dumnezeu am încheiat încă un an cu împliniri, bucurii, dar și cu momente de cumpănă. Totuși, Dumnezeu ne-a ajutat să trecem peste toate.

Faptul că suntem sănătoși, că-i putem vedea pe cei dragi, că putem munci reprezintă binecuvântările Lui ce au fost revărsate asupra noastră. Este un nou an, un nou început, sprijinite pe aceeași nădejde, milostenie nemărginită a lui Dumnezeu, care ne povățuiește viața spre veșnicia fericită a Împărăției cerurilor. Ajunși în acest moment a existenței noastre, toți privim spre viitor cu încrederea că va fi și vom fi mai bine. O gândire sănătoasă îl pune la începutul oricărui lucru pe Dumnezeu, de aceea în toate bisericile la cumpăna dintre ani se săvârșesc rânduieli speciale de rugăciune pentru a chema milostenia și harul lui Dumnezeu asupra anului care a sosit. Un alt motiv al adunării în biserici în această perioadă sunt sfintele sărbători ale Nașterii, Tăierii Împrejur și Botezul Domnului nostru Iisus Hristos. Prezența în biserici este o alternativă la ceea ce se petrece în lume, o față luminoasă a celor care sunt creștini nu doar cu numele, ci și cu trăirea. Este o atmosferă cu adevărat înălțătoare, în care cei prezenți, conștientizează faptul că numai în legătură cu Dumnezeu, un nou început își poate avea și un final fericit și binecuvântat. Viitorul nu ni-l cunoaștem, dar ni-l pregătim în ziua de azi, pentru că prezentul este vremea noastră. Și viitorul depinde de noi înșine, iar rădăcinile sunt dragostea și milostenie față de aproapele. Milostenie este nu numai să dai din traistă. Milostenie este să accepți pe un om ce stă lângă tine, fără să îl alungi în gând. Ai un coleg, colegă care are un necaz, trebuie să știi să-i faci o mâniere, să-i descrețești fruntea. 

Continuarea citiți în n.3 din 14 ianuarie 2022