DISTRIBUIȚI

Trei chestiuni au fost examinate în cadrul ședinței recente a Consiliului Consultativ al Reprezentanței Sângerei, Oficiul Bălți al Cancelariei de Stat și anume ”Cu privire la eficienţa mecanismului de prestare a serviciilor electronice”, ”Privind conlucrarea și implicarea biroului de probațiune Bălți cu APL” și ”Cu privire la evoluția situației epidemiologice la Covid-19 în raionul Sângerei”, astfel activitatea organului respectiv fiind concentrată spre elaborarea unor măsuri eficiente de redresare a situației în domeniile date, ne-a informat Cristian Cainarian, șef adjunct al OT Bălți al Cancelariei de Stat.

Astfel, șeful DG CTAS Sângerei Victor Cereseu a menționat că au fost întreprinse măsuri concrete, şi anume: înnoirea tablourilor informaţionale în officiul CTAS; conlucrarea cu Ziarul Ecoul Nostru, plasarea informaţiilor pe reţele de socializare, prestarea consultaţiilor prin intermediul telefonului, etc.
La data de astăzi sunt înregistrate 538 de cereri prin pensiei pentru limita de vârstă, din care 316 sunt depuse online, ce constitui 59%. mărimea medie a pensiei până la reexaminare constituia 2691 lei, după reexaminare 4126 lei, au fost înregistrate 97 refuzuri
Ținând cont de cele expuse mai sus, vin cu o propunere:
a interveni către primarii, de a oferi în primărie accesul cetăţenilor la un calculator cu internet, la care ei ar putea depune cerere online la ori care servicii, mai mult ca atât: vom oferi specialiştilor din fiecare primărie – instruire la servicii electronice prestate de către CNAS.

Continuarea citiți în n.18-19 din 22 aprilie 2022

P,BP