DISTRIBUIȚI

Joi, 15 septembrie 2016, în incinta Centrului de plasament temporar pentru copii și familii în situații de risc „Raza Soarelui” din orașul Sângerei a avut loc seminarul la tema: „Promovarea drepturilor omului, toleranţei şi diversităţii”, organizat de către Asociația Presei Independente (API) în parteneriat cu ziarul săptămânal „Ecoul Nostru”.

Centrul este o alternativă a instituţionalizării copiilor, unde aceștia beneficiază de plasament, alimentaţie, asistenţă psihopedagogică, asistenţă medicală, asistenţă socială, servicii de reintegrare în familie şi societate, formare a deprinderilor de viaţă, totodată jucând un rol important în prevenirea abandonului copiilor, oferind servicii și cuplurilor mamă-copil.

Această activitate s-a desfășurat în cadrul proiectului „Eforturi consolidate ale mass-mediei în promovarea drepturilor omului și diversității”, implementat de Asociația Presei Independente, cu suportul proiectului „Susținerea Instituțiilor Naționale pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Omului” (INPPDO), conform recomandărilor Comitetelor Convențiilor ONU și Revizuirii Periodice Universale (UPR), finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Norvgiei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova (PNUD) și Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului.

La întrunire au participat și s-au implicat în discuții directori ai centrelor de plasament din raion, cadre didactice, psihologi, asistenți sociali, reprezentanții poliției municipale, juriști, jurnaliști, experți în domeniu, dar și copii din cadrul centrului, care au avut nevoia de a se informa despre universalitatea drepturilor omului, modalitatea de a le pune în practică și organele specializate la care pot apela în caz de necesitate.

Moderatorul întrevederii a fost șeful Departamentului Advocacy, Publicații și Dezvoltare organizațională – Ion MAZUR care a informat asistența despre scopul proiectului și al seminarului propriu-zis, și anume „consolidarea cunoștințelor persoanelor din grupurile vulnerabile și marginalizate, inclusiv a copiilor instituționalizați, cu privire la drepturile omului, modurile de depășire a situațiilor de discriminare și posibilitățile de garanție și utilizare a mecanismelor de apărare, bazate pe legislația națională și internațională”.

Expertul în domeniu, jurist în cadrul Coaliției Nediscriminare – a fost cel care a chemat la dialog participanții la seminar, iar punctele principale menționate de către dumnealui au fost că discriminarea este considerată o infracțiune penală și pentru încălcarea integrității celorlalți se poate trage la răspundere penală, întrucât orice deosebire, excludere, preferință în drepturi și libertăți a unei persoane sau grup, cât și susținerea comportamentului discriminatoriu legat pe criterii reale, stipulate în lege, poate fi considerată o acțiune de discriminare.

Societatea trebuie să cunoască despre actele ce garantează drepturile și libertățile omului și posibilitatea de apărare prin intermediul acestora:

* Declarația Universală pentru Drepturile Omului (1948), art. 1, 2, 7;

* Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (1966), art.2, 3, 20, 26;

* Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială (1969);

* Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități (2007).

În Republica Moldova, insituțiile care se ocupă de cazurile cu implicarea discriminării sunt Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii și Coaliția Nediscriminare ce oferă protecţie împotriva discriminării, asigură egalitatea şi restabilirea în drepturi persoanele discriminate.

Dumitru RUSU a concluzionat că orice act de discriminare, violență, hărțuire, mai ales asupra copiilor, trebuie raportat la organele competente, pentru a elimina fenomenul dat în societatea noastră, căci „adevărata toleranță înseamnă mai mult decât o simplă „suportare” în sensul originar, ea presupune respectul opiniei contrare și este strâns legată de libertatea persoanei”.

În cadrul seminarului, reprezentații poliției municipale au anunțat despre campania ”Alegem siguranța în noul an școlar”, în care Direcția Generală Securitate Publică îndeamnă la respectarea regulilor de comportament în public, în special pentru copii, respectarea drepturilor și libertăților fiecăruia. S-au împărțit materiale informative cu măsuri de prevenire a violenței, de protejare a copiilor și evitarea situațiilor de discriminare.