DISTRIBUIȚI

Marți, 20 septembrie, într-o vizită de lucru în raionul Sângerei, s-a aflat viceministrul Justiției Nicolae EȘANU, care este concomitent și reprezentant al Guvernului în Parlament. Scopul vizitei a fost de a informat asistența despre activitatea Guvernului și despre realizările în domeniul reformei justiției. La întrunire au fost prezenți: președintele raionului – Vasili MARANDIUC, care a fost și moderatorul ședinței, vicepreședintele raionului – Mihail BÎRSAN, șef adjunct al Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat – Ion BÂRSANU, reprezentanți ai direcțiilor, secțiilor și serviciilor, subordonate Consiliului raional, conducătorii serviciilor desconcentrate în teritoriu.

 

Viceministrul Nicolae EȘANU a început dialogul prin a enumera activitățile de bază ale Ministerului Justiției. Printre acestea, se numără: avizarea legilor (acte legislative adoptate la nivel central); stabilirea bazei normative pentru profesiile liberale (avocați, notari, traducători etc.); promovarea reformelor în funcționarea justiției, pentru a-i asigura independența (reforma de bază, primordială la moment, pentru care se lucrează din greu, este refoma justiției pentru anii 2011-2016); direcția juridică – Justiția Găgăuziei.
Strategia de Reformare a Sectorului Justiţiei 2011-2016 a fost aprobată prin Legea nr. 231 din 25 noiembrie 2011. Este elaborată în scopul creării unui cadru comun pentru toate eforturile de reformă a sectorului justiţiei în Republica Moldova, în vederea dezvoltării sectorului în ansamblu prin acţiuni realiste şi concrete. Obiectivul general al Strategiei de reformare este edificarea unui sector al justiţiei accesibil, eficient, independent, transparent, profesionist şi responsabil faţă de societate, care să corespundă standardelor europene, să asigure supremaţia legii şi respectarea drepturilor omului şi să contribuie la asigurarea încrederii societăţii în actul de justiţie.
Viceministrul Eșanu a menționat că reforma este finanțată de comunitatea europeană; că pentru acțiuni concrete realizate sunt alocate sume substanțiale, însă pentru nerespectarea condițiilor și neândeplinirea cerințelor sunt cheltuiți bani din bugetul national. În același context, Nicolae EȘANU a specificat că reformarea și modernizarea domeniului trebuie să fie…

Continuarea o citiți în ziarul nr. 36 din săptămâna aceasta.