DISTRIBUIȚI

Cetăţenii oraşului Sângerei au trăit bucuria inaugurării unei intrări în oraş, una modernă, atractivă, numită „Arca Prieteniei”. Noul proiect a fost realizat cu suportul generos al Congresului Azerilor din Republica Moldova. Preşedintele congresului, Vugar NOVRUZOV, fiind un bun prieten al primăriei, în calitate de invitat de onoare la Ziua oraşului, s-a arătat deschis să ajute cu ceva frumos şi irepetabil oraşul Sângerei. „Arca Prieteniei” este darul făcut în semn de prietenie.
img_3302
După cum a adus la cunoştinţa publicului, edilul oraşului, Gheorghe Braşovschi, de la promisiunea făcută până la îndeplinirea sa au trecut doar patru luni de zile. Inaugurarea noului complex arhitectural-turistic – binecuvântată „Arca Prieteniei”, a avut loc în ziua de sâmbătă, 10 septembrie, curent. Evenimentul a adunat toată lumea bună din oraş, care susţine primăria în promovarea proiectelor de modernizare şi de dezvoltare continuă a acestuia.Tăierea panglicii şi dezvelirea monumentului arhitectural a avut loc într-o
atmosferă dominată de feeria pentru edificarea acestei „bijuterii”. Prin aplauze sincere şi frenetice, a fost marcată satisfacţia încă a unui pas făcut către mai bine şi mai frumos pentru vatra Sângerei.
În această atmosferă, au fost întâmpinaţi şi invitaţii de onoare la însrierea în istoria baştinei a momentului festiv, a imaginii unui simbol al prieteniei dintre două popoare: azer şi moldovean. Cetăţenii, reprezentanţii colectivelor de muncă din teritoriul administrat, fucţionarii publici, membrii Consiliului orăşenesc, ai Consiliului raional au manifestat susţinere şi admiraţie pentru autorii şi realizatorii proiectului însoţiţi de Vugar Novruzov. Prin prezenţa sa, au împărtăşit bucuria atractivităţii porţii de intrare , cetăţenii de onoare ai oraşului Sângerei: Gheorghe Duca, Ion Hadârcă, Gheorghe Ţâbârnă, Ion Păduraru, ministra Culturii Republicii Moldova Monica BABUC, vicepreşedinţii raionului Mihai Bârsan şi Ion Cebotari, şeful OficiuluiTeritorial Bălţi al Cancelariie de Stat, Ion BÎrsanu şi alţii. Prietenul azer Vugar NOVRUZOV a rostit exepţional în limba română mesajul său fapt pentru care a fost aplaudat cu admiraţie. El a spus că…

Continuarea o citiți în ziarul nr. 34-35 din săptămâna aceasta