DISTRIBUIȚI

Cât timp respirăm un aer curat, mai avem o șansă la viață. Se spune că pădurile sunt plămînii planetei; și la fel cum avem grijă de plămînii noștri ca să lucreze perfect, așa și de sursa primă de oxigen trebuie să ne îngrijim la maxim. Terenurile înverzite nu oferă doar o priveliște încîntătoare și un mediu mai sănătos de viață, dar și întregul ecosistem depinde de prezența și starea acestora, menținînd echilibrul biologic pe Terra.

De fiecare dată cînd avem nevoie să ne îngrijim sănătatea, apelăm la medic. Astfel, și pădurea are nevoie de medici care s-o poată ocroti, să-i poată oferi primul ajutor în caz de necesitate. Mai ales că în ultimii ani, au sporit incendiile și furturile forestiere, ce distrug cea mai mare parte a florei. În aceste cazuri, nu este posibil fără de intervenția omului cu inimă mare, în care să încapă grija și dragostea față de natură.

vedere_trupului_de_padure_maradeni_2

Sursă foto: www.moldsilva.md

Un așa tip de ”doctori ai pădurilor” sunt angajații Întreprinderii de Stat pentru Silvicultură „Bălți” (ÎSS „Bălți”).
În subordinea lor, se află sectoarele silvice din raioanele Sângerei, Fălești, Drochia și municipiul Bălți. Ne-ar lua foarte mult timp să numim toate persoanele care și-au adus aportul la dezvoltarea fondului forestier al întreprinderii în cei peste 55 de ani de activitate. Începînd cu specialiștii organelor superioare, specialiștii întreprinderii, funcționari și muncitori, școlari, pensionari și autoritățile publice locale, toți au contribuit la zecile de mii de pomi plantați, de la începutul activității ÎSS ”Bălți”.
Sarcina de bază a ÎSS ”Bălți” este administrarea și gospodărirea fondului forestier pe care îl are în subordine, împădurirea suprafețelor disponibile și alimentarea cu masă lemnoasă a sectoarelor economice. La fel, se efectuiază lucrări specifice de întreținere a puieților, de menținere a stării igienico-sanitare adecvate a pădurilor, realizarea materialului săditor și asigurarea pazei și protecției terenurilor forestiere.
În fiecare a treia zi de sâmbătă din luna septembrie (la 17 septembrie, anul curent), este marcată Ziua Profesională a Silvicultorului. Această zi a gospodarilor pădurii constituie un bun prilej de comunicare, de transmitere a experienței acumulate de-a lungul timpului, de omagiu și admirație pentru înaintașii și contemporanii care…

Continuarea o citiți în ziarul din nr. 34-35 din săptămâna aceasta