Stimați pedagogi

Stimați pedagogi

42
DISTRIBUIȚI

Ziua Dumneavoastră profesională îmi oferă prilejul de a-mi exprima profunda recunoștință pentru devotamentul și sacrificiul pe care îl manifestați zi de zi în instruirea și educarea unei generații de tineri inteligenți.
Maiestuoasă prin sensul ei, această zi ne duce cu gândul la dascălii noștri, la cei cărora le datorăm cunoștințele asimilate și deprinderea de a face carte.
În perioada ultimilor ani, în sistemul educațional din raion, au avut loc frumoase realizări, însă ele constituie doar o parte din obiectivele ce comportă necesitatea unei înalte dezvoltări social-economice. Prin intermediul cadrelor didactice, școala asigură schimbările în procesul de educație și dezvoltare, fiindu-le oferită discipolilor o speranță, împlinire, și posibilitatea de a se afirma. Învățătorul dedicat profesiei iubite, este cel care insuflă elevilor săi dragostea de neam, dragostea de mamă, cultivă bunele maniere și respectul pentru tot ceea ce e frumos și sfânt pe acest pământ. Profesorii pot fi doar acei care au vocație, cei ce sunt chemați pentru a iubi cartea și pentru a explica din ea, a semăna dragostea de carte celor mici și celor mari.
Din partea Consiliului Raional, al Aparatului Președintelui Raionului și al meu personal, în această zi înmiresmată de parfumul crizantemelor, doresc să aduc un buchet al recunoștinței și mulțumirilor pentru toți acei care stau la cârma înțelepciunii și a cunoștințelor. Fără de dascălii noștri, nici un om de pe pământ nu ar fi ajuns acolo unde este acum, nu ar fi atins culmile succesului și nu ar fi cunoscut sensul omeniei.
Mulțumim pentru că zi de zi trudiți pe tărâmul fermecat al cunoștințelor, pentru aportul care îl aduceți la creșterea viitorului acestei societăți, mulțumim pentru faptul că deși depuneți o muncă titanică, de puține ori sunteți răsplătiți la justa valoare.
Dragi profesori, Vă doresc să aveți parte de sănătate, să aveți perseverență și răbdare și să Vă continuați meseria cu aceeași râvnă cum ați făcut-o până acum.
Cu aleasă gratitudine, Vasili MARANDIUC, Președintele Raionului