DISTRIBUIȚI

Cu prilejul Zilei Internaționale a muzeelor, Vă transmit cele mai sincere felicitări, urări de bine și sănătate, prosperare și bucurii.
Muzeele sunt punțile culturale între trecut, prezent și viitor. Vă dorim împlinirea tuturor năzuințelor în scopul completării, conservării, restaurării, protecției, cercetării și valorificării patrimoniului cultural. Să Vă împliniți în viața profesională și cea personală și să Vă bucurați de dragostea și iubirea celor dragi, de respectul, aprecierea și admirația colegilor, iar lumina cea adevărată a sărbătorilor să-și reverse armonia peste inimile Dumneavoastră și să Vă însoțească pe calea progresului.
Cu aleasă gratitudine, Valeriu Rusu, șef Secția de Cultură și Turism Sângerei