DISTRIBUIȚI
În poză: Imagini de la Ziua Primarului

Pentru a soluționa cazurile de violență în familie, societate, traficul de ființe umane, corupție etc. autoritățile Administrației Publice Locale (APL), serviciile de interacțiune comunitară sunt obligate să conlucreze cu organele responsabile în cazurile de violență, trafic de ființe umane, corupție… Crearea comisiilor multidisciplinare atât la nivel raional cât și în primării urmărește scopul de a identifica cazurile de violență în familie, comportament neadecvat în societate. Aceasta cât și alte chestiuni au fost puse în discuție recent, în cadrul ședinței cu primarii localităților ce s-a desfășurat la Consiliul Raional, la care au participat: conducerea raionului, șeful-adjunct al Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, șeful Inspectoratului de Poliție Sângerei, primarii comunelor, conducătorii subdiviziunilor subordonate Consiliului Raional și ai serviciilor desconcentrate în teritoriu, șefii Centrelor de Sănătate, șefii sectoarelor de poliție, membrii comisiei multidisciplinare raionale.
Intervenția autorităților APL în prevenirea și combaterea violenței în familie și societate în ansamblu are loc în conformitate cu prevederile Instrucțiunii privind modul de executare de către administrația publică locală a atribuțiilor legale, în domeniul prevenirii și combaterii violenței. În debutul ședinței, Grigore CORCODEL, președintele raionului a menționat: „Noi, suntem obligați să reacționăm prompt, în modul prevăzut de lege la orice semnal (scris sau verbal) despre actele de violență, în mediul familial și societate care au fost săvârșite sau sunt pe cale de a fi săvârșite și purtăm responsabilitate pentru asigurarea protecției victimelor violenței.
Nici o instituție și nici un serviciu nu poate rezolva doar prin eforturi proprii toate problemele și aspectele complexe legate de fenomenul corupției, violenței în familie și societate, traficul de ființe umane etc. Prevenirea și combaterea violenței, protecția victimelor, consilierea psihologică și sprijinul practic, asistența socială, sunt direcțiile principale de lucru și de intervenție. De aceea trebuie să ne conjugăm cu toții eforturile pentru a răspunde acestor provocări complexe, să asigurăm participare și implicare mai operativă. Regret foarte mult de crimele ce s-au întâmplat în ultimul timp în raion. Comisia raională,președinte Mihai BÎRSAN, trebuie să-și spună cuvântul în acest sens”. …continuarea articolului îl puteți citi din ziarul numărul 20 din această săptămână