DISTRIBUIȚI

Vineri 21 iunie, curent aleşii Consiliului orăşenesc Sângerei au participat la lucrările şedinţei ordinare, unde au promovat mai multe proiecte de decizii, privind modificarea deciziei adoptării bugetului aprobat pentru anul 2019, aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă , canalizare şi de epurare a apelor uzate, furnizate de ÎMDP „Apă-Canal”. A fost examinat proiectul de decizie de alocare a mijloacelor financiare din fondul de rezervă persoanelor care au avut de suferit în urma ploilor torenţiale. Discuţii contraversate a generat subiectul „Cu privire la acordarea spaţiului pentru audienţa cetăţenilor, deputatului în Parlamentul Republicii Modova, Gheorghe Braşovschi”.

Pe majoritatea chestiunilor înscrise în programul lor de lucru, aleşii Consiliului orăşenesc au găsit consens şi au dat curs prin vot unanim implementării deciziilor asumate. Intreprinderea Muncipală „Apă –Canal” a solicitat acordul consilierilor pentru majorarea tarifelor în Serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare. Noile tarife vor fi aplicate începând cu 1 iulie, potrivit deciziei aprobate de consilieri. Vor fi aplicate tarifele defirenţiate pentru următoarele categorii de consumatori: pentru populaţie serviciul public de canalizare va percepe o taxă majorată cu un leu. Cu 2 lei mai mult vor achita pentru canalizare instituţiile bugetare. Pentru spălătorii auto, covoare, scaune, sere şi pentru constucţii diferenţa de la tariful anterior este de plus 10 lei. Reprezentanţii Regiei „Apă Canal” au venit în şedinţă cu rugămintea de a constitui o comisie pentru soluţionarea problemei privind soarta construcţiei nefinalizate, staţia de epurare de pe teritoriul s. Grigorăuca. O mare parte din staţia nefinalizată este demolată, iar materialele şi utilajul care se păstrează la întreprindere este inutil şi uzat. Prin vot unanim a fost instituită o comisie de inventariere a utilajului de la balanţa întreprinderii vizate.

…Continuarea o gasiti in ziarul EN nr. 25 din 28 iunie