DISTRIBUIȚI

În ultima perioadă de timp se atestă o majorare a crimelor şi incidentelor comise cu arme de foc, inclusiv sustrageri, care sunt generate de neglijenţa deţinătorilor şi folosirea contrar legislaţiei în vigoare (destinaţiei) a armelor de foc.
Inspectoratul de Poliție Sângerei Vă atenţionează că, regimul armelor şi muniţiilor este reglementat de Lege care prevede un şir de obligaţii şi restricţii în acest domeniu, după cum urmează:
Armele deţinute de către persoane fizice se păstrează la domiciliul acestora în safeuri sau dulapuri metalice, cu respectarea condiţiilor, care să asigure integritatea şi securitatea acestora, precum şi să excludă accesul persoanelor străine, întru evitarea unor eventuale incidente sau infracţiuni, precum şi sustrageri. Safeul sau dulapul metalic trebuie să fie fixat de perete sau podea. Se interzice categoric de a transmite cheile de la safeu altor persoane, inclusiv, membrilor de familie. Armele se păstrează în stare descărcată, separat de muniţii.
Rudele sau persoanele care locuiesc împreună cu o persoană ce deţine în mod legal arme sau muniţii au obligaţia, în cazul decesului acestuia, să predea armele şi muniţiile la cel mai apropiat organ de poliţie.
Posesorii de arme sunt obligaţi:
– să utilizeze armele în strictă conformitate cu destinaţia lor specială;
– să asigure accesul liber al colaboratorilor de poliţie în locurile de păstrare a armelor;
– să prelungească în termenul stabilit valabilitatea permisului portarmă;
– să anunţe imediat organul de poliţie despre dispariţia, pierderea sau sustragerea armelor;
– în cazul schimbării locului de trai sau de păstrare a armelor, în termen de 10 zile să declare despre acest fapt la organul de poliţie în raza căruia se află noul domiciliu sau locul de păstrare a armelor; /să poarte arma de foc în baza permisului portarmă, în mod ascuns, în toc şi în stare descărcată; / armele de foc deteriorate, care nu pot fi reparate sau cu modificări neautorizate în construcţie, precum şi muniţiile aferente, rămase după înstrăinarea armei de foc, neutilizate, urmează a fi predate organului de poliţie competent, pentru distrugere; / în cazul plecării posesorului de armă peste hotarele ţării, armele se predau pentru păstrare temporară la comisariatul teritorial de poliţie.
Se interzice: / înstrăinarea sau transmiterea armei şi muniţiilor supuse autorizării unei persoane care nu este autorizată în modul stabilit, de către organul de poliţie; / transportarea armelor fără husă şi în stare încărcată;
– efectuarea modificărilor în construcţia armei; / de lăsat arma fără supraveghere în apartament, geantă, autoturism sau alt loc.
Este interzis portul armelor de foc în următoarele cazuri:
a) la întruniri, manifestaţii în masă şi în alte locuri în care folosirea acestor arme este interzisă prin lege;
b) dacă deţinătorul se află sub influenţa băuturilor alcoolice, produselor sau substanţelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora;
c) dacă nu sînt însoţite de documentul care atestă dreptul de port şi folosire.
Acţiunile posesorului de armă după aplicarea armei de foc, îndeosebi, soldate cu rănirea sau decesul cetăţenilor:
a) să asigure acordarea de asistenţă medicală urgentă victimei, transportarea ei într-o unitate medico-sanitară, în cazul în care nu este posibil de amînat;
b) să comunice imediat despre cele întîmplate celui mai apropiat organ de poliţie;
c) să asigure intangibilitatea locului incidentului, să organizeze paza lui pînă la sosirea reprezentanţilor organelor de drept şi să-i informeze asupra celor întîmplate;
d) să menţină arma în starea în care se află după aplicare.
Armele pneumatice se folosesc doar în tiruri, săli sau locuri special amenajate pentru tragere. Este interzisă transmiterea armelor pneumatice minorilor.
În cazul nerespectării prevederilor legislaţiei în vigoare, survine răspunderea contravenţională sau penală.

Lilia HAREA, Ofițeră de Presă a Inspectoratului de Poliție Sângerei