Reflecții sărbătorești în jurul propriei misiuni

Reflecții sărbătorești în jurul propriei misiuni

69
DISTRIBUIȚI

   Ziua profesională a lucrătorilor din învățământ este o zi specială pentru cadrele didactice din Gimnaziul Ciuciuieni. Nu doar pentru că e însemnată în calendar , dar e semnificativă prin tradiționalul bilanț al unui an școlar încheiat și motivația unui inceput frumos de an școlar în derulare. E o frumoasă ocazie de a ne bucura împreună cu colegii de breaslă și a reflecta asupra menirii de a fi dascăl, de a profesa o muncă deosebită , de a fi făuritorul viitorului societății.
     Se întămplă să ne bucurăm în treacăt de reușitele propriilor copii, vedem din fugă nepoții, dar muncim mult, sistematic asupra rezultatelor elevilor și ne consolăm cu ideea că asta ne e meseria. Acesta e destinul nostru, al profesorilor: să educăm viitorul țării, să formăm cetățeanul activ,să contribuim la imaginea instituției, să ne implicăm activ în multe și diverse activități, adică să reușim și la formarea imaginii întregii comunități educaționale din raion, să arătăm bine în fața elevilor, să nu dezamăgim părinții, …multe! Nimic nu se poate de omis, totul este important , la zi, la oră, chiar și în pauze –observăm, dirijăm, protejăm. Asta e misiunea și o îndeplinim cu demnitate. Dincolo de tradiționalul ,,aplecat peste caiete ,, la care se adaugă mulțimea de coduri, regulamente , ordine și circulare se întrezărește chipul profesorului onest , nepărtinitor, corect , mărinimos și răbdător. Așa sunt ei, colegii noștri, cadrele didacice din Gimnaziul Ciuciuieni!
     Dragi colegi, la ceas de sărbătoare , venim cu deosebite considerațiuni , cu aprecieri pentru efortul depus pe altarul școlii, pentru dăruirea și responsabilitatea manifestată! Vă mulțumim pentru implicare și devotament , pentru măiestrie și perseverență, pentru faptul că împreună am construit și menținem o instituție care este prietenoasă copilului. Vă mulțumim pentru faptul că fiecare dintre DVS inspirați încredere și optimism copiilor , le cultivați dragostea și bunăvoința!
     Adresăm un select omagiu seniorilor corpului didactic al gimnaziului, doamnelor cu o mare experiență diadctică: Coca Anastasia, profesoară de matematică, 49 ani de activitate în instituție, Coca Valentina, 44 de ani dedicați predării limbii ruse și instruirii copiilor din clasele primare , Nerpii Alexandra , profesoară de biologie și chimie, care a pășit , la rugămintea noastră de a asigura predarea disciplinei de către un specialist pe care nu –l avem în localitate, în al 52-lea an pe tărâm pedagogic. Ne închinăm de sănătate pentru colegii și profesorii noștri care nu mai activează în școală , dar sunt parte a spiritualității colective peste ani . Este despre doamna Andoni Cleopatra, profesoară de română în anii 1970-2010 și director de școală timp de 30 de ani, dna Ieșanu Vera, prof. de fizică, director-adjunct, dna Tofan Parascovia, prof. de limba franceză și familia de profesori Pupăză Ion și Agripina, Maria Andoni. Soții Pupăză, familia de intelectuali stabiliți în Ciuciuieni în anii 70, au fost pe parcursul anilor și continuă să fie sufletul multor activități culturale, fiind receptivi la orice doleanță din partea școlii.
Sunt multe bune și frumoase de spus despre colegii de ieri și de azi , cadrele didactice care, zi de zi, împart copiilor copilăria, poveștile și viața , care modelează caractere și vieții dau cinstire! Onoare vouă, colegi-profesori care ați debutat recent în pedagogie, profesori care sunteți de mulți ani parte a acestui colectiv , colegilor care fac zilnic naveta din alte localități , urmându-și vocația și îndemnul vieții de a fi pedagog , alegând să fiți colegii noștri și profesorii elevilor din Ciuciuieni.
La mulți ani, dragi profesori! Să ne bucurăm împreună de elevi sârguincioși, să ne vedem rodul muncii noastre în fiecare om realizat și mulțumit de sine și să mulțumim bunului Dumnezeu că suntem printre copii și pentru că putem veni atâtea toamne la școală fără să ne fie greu!..

Cu toată considerațiunea, Albu Angela, directorul Gimnaziului Ciuciuieni
și Morozov Tatiana, director adjunct pentru instruire.