Protecţia Mediului este și o obligaţie a cetăţenilor

Protecţia Mediului este și o obligaţie a cetăţenilor

25
DISTRIBUIȚI

Având în vedere că suntem în perioada desfășurării lucrărilor de toamnă când se organizează lucrări de amenajare a terenurilor agricole, salubrizare a terenurilor, atenționăm populația, agenții economici și Administrațiile Publice Locale privitor la interzicerea arderii vegetației uscate și a resturilor vegetale.

Legea privind Protecția Mediului Înconjurător din 16.06.1993 stipulează, Protecția Mediului Înconjurător constituie o prioritate națională, care vizează in mod direct condițiile de viață și sănătate a populației, realizarea intereselor economice și social-umane, precum și capacitățile de dezvoltare durabilă a societății pe viitor.

Cu părere de rău atitudinea unei pârți a societății cum ar fi factorii de decizie, conducători de instituții, unități economice și nu in ultimul rând a cetățenilor este neglijența, iar in unele cazuri și iresponsabilitatea fată de protecția mediului și sănătatea oamenilor în general.

Pentru evitarea poluării mediului se recomandă ca populația să colecteze deșeurile separat iar resturile vegetale și frunzele să fie depozitate pentru compostare, care ulterior va servi ca îngrășământ natural pentru terenurile agricole. După cum am mai menționat, asigurarea măsurilor împotriva incendiilor, cât și protecția mediului înconjurător este o obligație nu numai a factorilor de decizie dar și a cetățenilor. Aceste obligații sunt stipulate intr-un șir de acte normative. Oricare obligație stipulată în lege presupune și răspundere. Răspunderea pentru încălcarea legislației ecologice poate fi după caz, contravențională, penală sau civilă. Ținem să menționăm că, necunoașterea legislației nu scutește persoana de răspundere pentru fapta ilegală comisă.

Arderea vegetației uscate în câmp deschis sau din grădini este foarte periculoasă, soldându-se nu de puține ori cu incendii greu de controlat, care la rândul lor creează prejudicii considerabile atât mediului cât și populației.

În rezultatul ultimilor modificări din Codul Contravențional al Moldova și anume art.154. (11) Nerespectarea modului stabilit de ardere a deșeurilor industriale, de construcție, a biodeșeurilor, a deșeurilor municipale și de altă natură se sancționează cu amendă de la 200 la 300 unități convenționale (ceea ce constituie de la 10000 la 15000 lei) aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 40 la 60 de ore, cu amendă de la 600 la 800 unități convenționale aplicată persoanei juridice ( ceea ce constituie de la 30000 la 40000 lei) cu sau fără privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

În caz că doriți sa raportați o problemă de mediu o puteți face prin intermediul platformei naționale ECO ALERT accesând site-ul www.ecoalert.md, la nr. de telefon 022 226951/0262 10722/060600832 sau prin intermediul poștei electronice a Inspecției pentru Protecția Mediului Sângerei ipmsingerei@ipm.gov.md.

 

Inspecția pentru Protecția Mediului Sângerei