DISTRIBUIȚI

A devenit o frumoasă tradiție la finele fiecărui an să scriem despre oamenii raionului. Oameni publici – mari și mici, bărbați și femei, politicieni, agricultori, profesori, medici, oameni de artă și de afaceri etc. Scriem despre ei, despre activitatea și familiile lor. Cine-i cunoaște mai bine decât noi? Astfel, am decis că a venit momentul să-i desemnăm și să-i premiem pe cei mai buni dintre cei mai buni, care au înregistrat succese pe parcursul unui an. Ce am urmărit de fapt? Să punem în valoare marii profesioniști ai raionului, pe acei care sunt mai buni în clasamente, pe adevărații profesioniști, cei care merită să fie puși în valoare cum se cuvine. Aveți în cele ce urmează o elită a profesioniștilor și a competenților raionului, acelora care au dovedit că nu pot genera decât valori autentice. Dintre aceștia, cu ajutorul cititorilor, dar și a unui juriu reprezentativ din care au făcut parte reprezentanți ai autorității publice locale, sectorul asociativ și jurnaliștii ziarului ,,Ecoul nostru” au fost selectați următorii laureați ai Concursului ,,Personalitățile Anului 2019” organizat de săptămânalul ,,Ecoul nostru”.

Administrație Publică

Octavian Banaru, șeful Direcției Generale Finanțe

Pentru menținerea echilibrului financiar în raion, an de an, prin profesionalism, bună pregătire, clarviziune de finansist. Pentru inteligență, colaborare, susținere și pentru fidelitatea de consumator de informație oferită și cititor fidel.

Mihail Bîrsan, ex vicepreședinte a raionului
Pentru colaborare în perioada mandatului de vicepreședinte al raionului cu publicație. Pentru fidelitatea de cititor, pentru insistența sa în câștigarea și promovarea proiectelor, cum ar fi 5 stadioane pentru localitățile din raion, în beneficiul unor generații educate prin sport și dinamică sportivă.

Gheorghe Brașovschi, deputat în Parlamentul R.Moldova
A fost deschis și este pentru reflectarea în paginile ziarului a activităților APL, dar și a atitudinii cetățenilor săi față de schimbările produse și față de doleanțele sale. În condica realizărilor sale se înscriu continuu proiectele prin care s-a schimbat total imaginea orașului și s-a umplut de lumina realizărilor fiecare stradă, spațiu, nemaivorbind de condițiile excelente create pentru copii și educatori în creșele-grădinițe.

Gheorghe Chetrari, ex primar de Bălășești
Pentru activitatea sa de primar al comunei Bălășești pe durata a mai multor mandate. A susținut mult presa liberă și independentă, a fost sprjin pentru cetățenii săi, a susținut cultura, crearea și finanțarea colectivelor cultural -artistice și dramatice din Bălășești și Sloveaca. A susținut inițiativa de a găzdui Festivalul teatrului din raion în Casa de cultură din localitate în care ca edil a investit enorm de mult.

Grigore Corcodel, președintele raionului Sângerei
Cel mai valoros proiect pentru sine, pentru rolul care-l are este interesul omului simplu, doleanțele cetățenilor, condiții mai bune de viață, de sănătate în mediul rural, grija de producător și de generația în creștere. Spre aceste priorități veghează să fie direcționați banii publici. Fire deschisă și pozitivă, reușește prin aceasta să mențină deschis raionul către colaborări și parteneriate importante, care au rezultat și rezultă cu investiții și largi perspective pentru viitor.

Vasile Doga 
Desemnat pentru cumsecădeina sa de cetățean, de om important în administrarea raionului, a primăriei orașului Sângerei . Pentru implicarea sa în proiecte sociale, ca „ Șaizeci plus” , pentru implicarea în promovarea și susținerea sportului, inclusiv a Campionatului raional de Fotbal. D- lui i se datorează pregătirea și publicarea în permanență a Clasamentului Campionatului raional de fotbal.

Sergiu Dubenco, primarul comunei Drăgănești
Este primarul aproape de oameni. Îi reușește să răspundă intereselor cetățenilor săi și dragostei lor de tradiție strămoșească. A reușit mult să schimbe aspectul satului, instituțiilor din teritoriul administrat. Este un om deschis către fiecare nevoie și cerință a semenilor săi.

 

Maria Huzun, șefa-adjunct a Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei
De ani buni și mulți a menținut și menține echilibrul mediului social al raionului. În inima și responsabilitățile ei au încăput și încap zeci și mii de probleme ale celor care fac parte din acest mediu. Prin implicarea ei, oamenii din această categorie socială simt că nu sunt singuri, simt că sunt ajutați. Acest lucru îl impărtășesc, inclusiv în opiniile care le publică în ziar.

Viorel Onceanu, specialist principal al Serviciului Tineret și Sport din cadrul Consiliului raional Sângerei
Prin tot ce face și organizează, el este făclia care dinamizează mișcarea sportivă în raion, în fiecare localitate, instituție școlară sau centru de tineret. El susține sportul, se implică, încurajează sportivii, antrenorii acestora și organizează relevante activități de premiere, concursuri de desemnare a învingătorilor. Este un neîntrecut susținător și colaborator al rubricii „Sport” a publicației.

Gheorghe Pașa, primar de Bursuceni
Pentru colaborare de ani de zile, pe durata mai multor mandate de primar, pentru cumsecădenie, corectitudine în relațiile cu cetățenii său, pentru susținerea prosperării baștinei, sătuc la margine de raion, dar, nu și la margine de lume. Pentru implicare în eternitatea neamului românesc cu nume ca Leonida Lari.

 


Ion Pânzaru, primarul satului Rădoaia

Edilul se bucură de stima și susținerea întregii populații stabile a satului, peste optzeci procente. Și-a câștigat al doilea mandat de edil prin marea încredere a cetățenilor, votanți ai satului. Promisiuni nu face, dar cuvântul spus este lege.

 

 

Alexandru Sîrbu, primarul comunei Cubolta
Pentru faptul că fiecare mandat de primar în localitatea sa natală îl administrează cu proiecte concrete, specifice voiței sale de băștinaș și așteptărilor cetățenilor ce l-au votat. Mandatul precedent l-a finalizat cu înălțarea Monumentului Lui Pantelimon Halippa. În acest mandat câștigat este preocupat de renovarea Conacului boieresc din teritoriul satului și crearea unei zone turistice atractive.


Vitalie Tabarcea, șeful Secției Administrare

Pentru susținere și colaborare, pentru implicare în buna activitate a Consiliului raional, a aleșilor locali și raionali, pentru transparența actului decizional și accesul la informație, pentru colaborare activă cu mass-media și pentru susținerea publicației.

 

Silvia Țurcanu
Pentru activitatea sa de primară a comunei Chișcăreni în mai multe mandate, pentru o colaborare decentă și eficientă cu PP „Ecoul nostru”. Nu a fost festival al tradițiilor străbune, nu a fost proiect implementat pentru prosperarea satului, pentru relații culturale cu frații de peste Prut să nu colaborăm. Am fost și vom fi prezenți și când ea nu e la primărie, din acest an, în speranța ca stilul ei de administrare a satului, a proiectelor investiționale să aibă continuitate.

Educație

Angela Albu, directoarea gimnaziului din satul Ciuciueni
Pentru talentul de pedagog și abilitățile manageriale, numeroasele proiecte implementate, fie în derulare, concursuri de specialitate cu locuri premiante, activități culturale, parteneriate, activități educative în gimnaziu care, au ca obiectiv formarea unei personalități culte, apte să se integreze cât mai eficient, cu un comportament flexibil, adaptabil la noile relații. Pentru organizarea activităților extracurriculare și extrașcolare, realizarea în plan educativ a concursurilor de inteligență la disciplinile școlare, relațiilor de colaborare cu alte instituții din raion, țară și de peste Prut, pentru responsabilitatea schimbărilor, implementând cele mai eficiente metode și tehnici de predare-învățare-evaluare.

Ecaterina Atanasov, profesoară de maternă Liceul Teoretic „ Mihai Eminescu
Cu atașament și înțelepciune îi ajută pe copii să înțeleagă lumea înconjurătoare, taina cărții, să se înțeleagă pe sine, să-și lărgească universul lăuntric, să-și contureze destinul. A adunat ani de muncă, decenii la rând. Este persoana importantă care-ți întinde mâna în momente de grea cumpănă. Fascinează energia și optimismul cu care merge frumos prin viață, verticalitatea atitudinilor și acel inegabil sentiment al siguranței și încrederii pe care le transmite celor din jur. Prin intuiție și profesionalism știe să ghideze cu înțelepciune. Este cea care crede în oameni, profesoară de performanță care demonstrează o inepuizabilă capacitate de muncă, o dăruire de sine prin care reușește să creeze acel monolit esențial pentru fiecare om-Personalitatea.

Maria Bajura, ex șefa Direcției Educație Sângerei
A fost și este mereu apreciată de colegi, elevi, minister pentru înaltul profesionalism, implicarea și modernizarea domeniului în care a activat, parteneriatul cu personalități marcante din țară și de peste Prut, calitățile sale inedite de apostol al educației și promovării proiectelor, lumina din instituțiile de învățământ, reformele care le-a implementat, încrederea și lumina din sufletul copiilor pe care o dăruiește, înălțimea pregătirii sale profesionale și tendințe continue de desăvârșire a tot ce ține de domeniul educației. Este fondatoarea Festivalului „Galbenă Gutuie”.

Maria Buceațchi, directoarea Gimnaziului „Sergiu Rădăuțanu” din Iezărenii Vechi
Pentru perseverență în promovarea proiectelor educaționale și modernizarea instituției, reformele educației în instituția ce o ghidează. Este organizatoarea diverselor concursuri la nivel de instituție pentru elevi, a atelierelor de formare continuă pentru pedagogi, a ședințelor cu scop formativ –educativ pentru părinți. Acceptă noul și inițiativa de a implementa suflul nou în învățământ și spiritul dăruirii pentru sufletele inocente ale elevilor gimnaziului pe care le are sub aripa sa și de viitorul cărora se îngrijește.

Lilia Cumpătă, directoarea Gimnaziului „Iurie Bodiul” din Coșcodeni
Pentru îngrijirea integrității personalității elevului, individualitatea fiecăruia. Printre cele mai apreciate rezultate de manageră se numără schimbarea substanțială a lucrurilor și condițiilor în gimnaziu, îmbogățirea bazei tehnico-materiale, atragerea investițiilor cu privire la modernizarea și dezvoltarea instituției. Prin responsabilitate și profesionalism, performanțe, obiectivitate și corectitudine, gimnaziul asigură grație eforturilor directoarei un sistem educațional accesibil, coerent, atractiv, incluziv. Experimentează fructuos un învățământ deschis, incluziv, flexibil, capabil să ofere tuturor copiilor șanse egale.

Mihai Curciuc, director-adjunct al Direcției Educație Sângerei
De-a lungul timpului a înregistrat rezultate demne de cea mai înaltă altitudine a învățământului, inteligență și răbdare, optimism, mărinimie și indulgență față de soarta fiecărui coleg, elev, căldură și amabilitate, nesfârșitul orizont de cunoștințe, seninătatea ideilor în ceea ce privește metodele de educație, puritatea sufletului, incertitudinea în diferite situații. Inspiră admirație prin dăruirea de sine și responsabilitatea pentru munca exercitată pe parcursul anilor, manifestându-se ca un profesionist de valoare, excelent organizator de echipă, tenacitatea intelectuală, perseverența și tendința de creștere profesională ce îl caracterizează aduc rezultate remarcabile.

Svetlana Erimei, directoarea Gimnaziului „ Ion Ignatiuc” din Prepelița
A fost și este un izvor nesecat de lumină, înțelepciune, creativitate, dăruire și optimism pentru colegi. Simțul responsabilității, entuziasmul și vocația pedagogică îi asigură stima elevilor, a corpului didactic și a părinților. La aceste virtuți aș mai adăuga hărnicia, dăruirea profesională și, neapărat, fermitatea în discernerea priorităților, concentrarea eforturilor. Manageră de milioane, dascăl a cărui personalitate te motivează și inspiră, te cucerește prin energia pozitivă. Poartă în suflet destinul sutelor de elevi de astăzi și de ieri. Printr-o didactică modernă își ghidează elevii pe toate meridianele și paralelele vieții și sufletului.

Svetlana Galben, directoarea Gimnaziului„ Catinca și Ilie Galben” din Sloveanca
Decenii la rând își aduce cu abnegație prinosul la prosperarea învățământului în satul Sloveanca, se implică activ în diferite proiecte, organizeză diferite activități teoretico-practice cu profesorii, posedă calități de bună manageră, care știe să gestioneze cu un acut simț de gospodar toate sectoarele de activitate ale instituției. Realizând diferite proiecte a reușit să obțină surse considerabile. Grație eforturilor ei, aspectul instituției și-a schimbat aspectul, s-au schimbat sistemele de iluminare și încălzire. Pentru că pune în valoare elevul, cu dragoste, toleranță, atribuindu-i rolul de ziditor al propriei personalități, al propriului destin.

Larisa Gavrilov, directoarea LT „D. Cantemir”
Știe să demonstreze o inepuizabilă capacitate de muncă, menține flacăra demnității, probității morale, dăruirii de sine și înaltul profesionalism ce o individualizează, ghidând-o proteic spre noi culmi. Profesionalismul și Onoarea sunt cei doi vectori constanți ce o reprezintă.
Performanțele liceenilor de la „D. Cantemir” sunt valoroase, aceștia ocupând anual locuri premiante în cadrul diferitor concursuri și olimpiade. În plin zbor, în perpetuul drum al găsirii esențelor, Dumneaei este un model al Femeii realizate pe deplin prin familia frumoasă, unită, al cărei suflet este în ipostaza de mamă și soție iubitoare.

Valentina Osoianu, directoarea LT „ Pan Halippa” Cubolta
E persoana cuvântului și a acțiunii, este o conducătoare înnăscută. Pentru ea a fi la conducere e mai mult o responsabilitate decât un privilegiu. E o conducătoare modernă, cu gândire strategică. Colegii apreciază eforturile depuse pe parcursul anilor, profesionalismul, ambiția, perseverența, colegialitatea.Îi inspiră elanul cu care realizează scopurile comune, în numele prestigiului instituției, care se consolidează neabătut. E o fire optimistă, activă, mereu în căutare. Ca manageră pune accent pe valoarea umană, pe verticalitate spirituală și profesionalism. Spirit enciclopedic, e mereu în căutare de noi orizonturi.

Elena Patraș, directoarea creșei-grădinițe „Mărțișor
Pentru specificul procesului educațional din instituție, cea mai frumoasă și atrăgătoare grădiniță desprinsă din poveste, consolidarea echipei. Managera dispune de calități alese, iar inteligența, empatia, deschiderea, receptivitatea sunt dominantele caracterului ce o fac să fie sociabilă, prietenoasă, de încredere. Își dozează cu pricepere timpul acordat familiei, activității profesionale și publice, odihnei, devenind etalon pentru mulți colegi, printre care se bucură de o autoritate personală și profesională impecabilă.

Ion Roșca, șeful Centrului Metodic al Direcției Educație Sângerei
Este nu doar un pedagog cu har, ce fortifică împreună cu discipolii săi cele mai trainice ziduri ale graiului matern, e și un inovator al celor mai geniale idei, standarde, reforme, aplicându-le la orele de limbă română cu elevii săi, în cadrul Centrului metodic alături de pedagogi. Menține flacăra valorilor din educație și cultură mereu aprinsă prin diferite activități. Are numeroase distincții din partea DES, Ministerului de resort, Institutului român „M. Eminescu”, diferite decorații de Stat ce ne vorbesc elocvent despre profesionalismul înalt, poziția civică activă.

Ludmila Șișcanu, directoarea L.T. „Olimp”
A tins mereu spre perfecțiune. Profesoară de matematică înnăscută, manageră pricepută, în toate dă dovadă de responsabilitate, discernământ, conștiință civică înaltă. Știe de minune să conlucreze cu colegii și elevii, să-i susțină, să le insufle optimism, să-i motiveze. Simțul responsabilității și vocația pedagogică îi asigură autoritate în fața corpului didactic, a elevilor și părinților. Fiind o excelentă organizatoare, a reușit să instaureze în cadrul instituției un climat favorabil și o armonie totală. Ca manageră, promovează transparența în activitatea decizională, deoarece motivația și pregătirea profesională a cadrelor didactice pentru schimbare reprezintă un fenomen complex și definitoriu. Susține inițiativele colectivului în ceea ce privește nevoile de formare personală și pregătire profesională.

Sănătate

Gheorghe Balea, coordonator de problemele sănătății publice în raion, puntea de legătură între Agenția Națională pentru problemele Sănătății Publice.
Își cunoaște profund domeniul și se implică cu dăruire, aplică experiența sa valoroasă. Pentru a informa publicul larg, cât și factorii responsabili de respectarea condițiilor sanitar-igienice în instituții, în spațiile publice, dumnealui a publicat în ziarul ,,Ecoul nostru” știri, articole și recomandări, a promovat campanii și programe raionale. Reușește să mențină sănătatea publică la standarde contemporane. A fost desemnat Personalitatea Anului 2019 pentru dăruire și fidelitatea cauzei de ocrotire a sănătății publice, profesionalism în promovarea politicilor și programelor de profilaxie și de contracarare a diferitor maladii, înaltă generozitate și competențe de medic erudit.

Lilian Brânză, directorul Spitalului raional
S-a remarcat ca chirurg cu har și șef al Secției Chirurgie. Este medic binecuvântat. A preluat funcția de director al Spitalului raional. S-a dovedit a fi un manager care optează mereu pentru buna funcționalitate a sistemului de sănătate în noile condiții de viață prin implementarea strategiilor asigurărilor de sănătate și a unui nou nivel al serviciilor medicale prestate. Are un spirit de conducător de talie modernă și un spirit gospodăresc de invidiat. Aceasta e linia individialității sale, forța care-i sprijină verticalitatea și-l face să se mențină la înălțimea de manager al sănătății. Se implică activ în atragerea investițiilor și implementarea proiectelor, prin care a modernizat instituția, a îmbunătățit condițiile de muncă, a înzestrat spitalul cu utilaj medical performant.

Ion Galus, șeful Serviciului Ortopedic din cadrul Spitalului raional
Se manifestă și demonstrează că medicina pentru el este un har dumnezeiesc. Tratează fracturi, intervine chirurgical când este cazul, vindecă răni… Permanent studiază, se perfecționează, merge la diferite stagieri. Recent, a absolvit cu cea mai înaltă calificare studiile la Școala de Management în Sănătate Publică, a susținut cu brio masteratul.

Ludmila Hajevschi, șefa Secției de Neurologie Spitalul raional
Combină cu multă armonie serviciile medicale pacienților cu cele de management modern, eficient. Cu mult drag se dăruiește pentru a salva viețile oamenilor ajunși pe patul de spital, neobservând că a trecut cu mult peste program, lucrează contra cronometru. Oficiul medical este zona în care se simte confortabil, conștientizează că este necesară implicarea sa în buna funcționare a lucrulor din secție. Se implică plenar pentru că cunoaște, studiază continuu și îi ajută mult experiența acumulată. Prin atenția deosebită față de ridicarea nivelului diagnosticării, tratamentului și dispensarizării pacienților și-a cucerit o autoritate și stimă între colegi și pacienți. O atenție deosebită acordă nivelului profesional de perfecționare prin participarea la diferite stagieri etc.

Vasile Malcoci, vice director al Spitalului raional
A fost nominalizat personalitatea anului 2019 pentru implicarea în atragerea investițiilor în medicina raionului, modernizarea spitalului, crearea condițiilor moderne de activitate, pentru fidelitate cauzei de ocrotire a sănătății populației, profesionalism în activitate și credibilitate din partea pacienților, cumsecădenia de medic de vocație, om generos, dăruire în muncă și sensibilitate față de durerea și problema de sănătate a fiecărui pacient, pentru fidelitate cauzei de ocrotire a sănătății populației raionului

Vasile Mardari, șeful Secției Terapie Generală a Spitalului raional
Este desemnat de ziarul ,,Ecoul nostru”, Omul Anului 2019, pentru participare activă în reformarea sistemului medical, profesionalismul înalt, un medic de la Dumnezeu, un șef de secție care, îndrumă cadrele tinere să combine teoria cu practica, astfel mereu este dispus să vină în ajutor asistentelor medicale cu sfaturi etc. Pentru a lumina altora, trebuie să arzi singur –acesta este motoul dumnealui. Este cardiolog de vocație, nu ține cont de programul de lucru, de ora de zi sau de noapte, totdeauna vine în ajutorul pacientului atunci când este solicitat. Vasile Mardari, are nenumărate mențiuni, diplome pentru activitatea în domeniul sănătății.

Iulia Roșca, șefa Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor „Viitorul”
Desemnată laureată, pentru că împreună cu tinerii voluntari promovează modul sănătos de viață, organizează ample activități. Dumneaei îi ghidează pe tineri, împreună desfășurând diferite traininguri, conferințe, mese rotunde, seminare etc. Este o doamnă distinsă, rafinată, mereu zâmbitoare, medic cu vastă experiență, mereu gata să vină în ajutorul suferindului. Frumos, cu verticalitate urcă treptele devenirii sale de purtătoare fidelă a jurământului lui Hipocrat. În viață a dovedit nu o dată că nu e numai doctoriță profesionistă, ci și o organizatoare de excepție, fapt despre care vorbesc multiplele Diplome, trofee de la diferite întruniri, concursuri etc. Are spirit de observație, de conducătoare ca la nimeni alta. Aceasta e linia individualității ei, forța care-i sprijină verticalitatea și o face să se mențină la înălțime, aduce plus valoare. Drept apreciere îi sunt sutele de pacienți care-i poartă recunoștință că prin insistența dumneaei și tratamentul adecvat salvează vieți omenești și readuce bucuria în multe familii.

Eleonora Tartacovschi, directoarea Centrului de Sănătate Sângerei,
Desemnată pentru poziția bine determinată, sigură, profesionisă, echilibrată în promovarea sistemului de sănătate, de calitate, asigurat și modernizat, contemporan. Implicarea cu dedare de sine în modernizarea Centrului de Sănătate Sângerei și nu numai, susținerea și modelul prin sine pe care-l oferă medicilor – colegilor. Grație eforturilor, cunoștințelor, abilităților manageriale Centrul de Sănătate Sângerei a fost reformat, oferind medicilor și pacienților condiții pe potriva așteptărilor. Pacienții și medicii de familie simt rezultatul reformelor și implicării d-nei Tartacovschi.
Chiar dacă ar avea mai mulți adjuncți, ea ar arde la fel, așa precum este zbuciumată, mereu în căutare, precum astăzi. Mereu este grăbită, permanent îm mișcare și căutare a tot ce este nou, profesionist, modern în medicină.

AGRICULTURA

Ion Andronic, directorul SRL ”Protion Agro”
Este persoana care ne susține, aduce un mare beneficiu agriculturii, domeniului de afaceri al raionului. Oamenii, partenerii de afaceri îl respectă pentru cumsecădenie. Asemeni îl apreciază pentru onestitate, principialitate, și om de mare omenie.

 

Gheorghe Cernogal, directorul ÎI„Gh.Cernogal” satul Ciuciuieni
Recunoștințe pentru colaborare durabilă, pentru eforturi depuse în numele prosperării raionului și vieții cetățenilor. Multă onoare pentru principialitate și verticalitate de producător agricol, de patriot al neamului.

 

Mihai Ciubuc, directorul întreprinderii agricole „Buntovit Agro” din Cubolta 
Pentru om de omenie, receptivitate și indici remarcabili la producerea culturilor agricole. Activitate prosperă în continuare, cu oameni buni, implicați în ceea ce faceți și reușiți, cu multă sănătate pentru proiectele de viitor. Cu noian de zăpezi și umeditate pentru toate câmpurile și pentru ale Dvs, inclusiv.

Mihai Cucoș, directorul SRL ,,Semincerul Unic”
Pentru indici înalți obținuți la cultivarea roadei, pentru investițiile în tehnică performantă și îmbunătățirea procesului de muncă al mecanizatorilor, crearea bucuriei de a munci și a se dărui muncii la câmp.

 

Grigore Irimencu, directorul SRL „Virtuozimpex”
A fost răsplătit cu cele mai multe premii în cadrul Concursului raional pentru indici înalți la producerea culturilor agricole, inclusiv pentru cel mai bun producător de fructe, pentru spiritul de gospodar și pentru investiții contributive în plantațiile de livezi intensive.

 

Simion Macari, directorul SRL „ Agro Copăceni”
Pentru contribuții la exportul producției agricole, neîntrecut în tot raionul, acceptat cu multă deschidere în spațiul european. Pentru locul I în cadrul Galei producătorilor și exportatorilor din raion, pentru colaborare generoasă și decentă cu Publicația „Ecoul nostru”.

 

Sergiu Marandiuc, directorul SRL „Alodiu Nord”
Pentru dăruire activității de producător agricol și modelul agentului economic tânăr și prosper, corectitudine și onestitate în relațiile cu producătorii angajați, pentru rezultate în concursul raional al celor mai buni producători agricoli.

 

Ion Mereacre directorul SRL ,,Drăgăneștenii” și ,,Moldfarmgrup”
Pentru activitatea de antreprenoriat în sectorul agricol Drăgănești, pentru colaborare cu ziarul, pentru recunoștința oamenilor, angajaților, asociaților, care Vă susțin, vă respectă și sunt recunoscători pentru colaborare, bună cuviință.

Petru Panciuc, directorul SRL „Pasagrocom”
Pentru succese remarcabile la producerea producției agricole și devotament sectorului agrar, contribuție constantă la dezvoltarea domeniului și asigurarea unei vieți prospere a angajaților. Pentru implicare și receptivitate la necesitățile localității din care face parte și contribuții la implementarea proiectelor sociale, spirit inventiv în producerea producției ecologice

 

Oleg Pînzaru, directorul SRL”Rădoian Prim”
Reprezintă modelul tînărului cu pricepere și dedicație în gestionarea activității agentului economic în domeniul agricol. Are curajul de a înfrunta toate incertitudinile și greutățile care sunt la ordinea zilei în agricultură. Urmează recomandări, sfaturi, experiențe înaintate și reușește.

Nicolae Racu, conducătorul gospodăriei agricole GȚ„Nicolae Racu”
Învingător al Concursului raional la producerea culturilor cerealiere pentru anul agricol 2019. Pentru locul I obținut ca producător al producției animaliere și îmbunătățirea șeptelului de animale, pentru susținerea și atragerea tinerilor în domeniul agroindustrial.

 

Gherasim Tofan, directorul intreprinderii „ Tofan și C”
Unul dintre cei mai experimentați agenți economici și producători agricoli ai raionului. Are o pasiune aparte pentru tehnică și multă încredere în mecanizatorii experimentați cărora o încredințează. Deși s-a dezamăgit de multe ori de atitudinea față de producătorul agricol în țara nostră, nu a abandonat domeniul. Contribuția sa la prosperarea satului, vieții oamenilor și a raionului a fost și rămâne una esențială.

Ion VIERU, directorul SRL ,,Coriandro Agro”

Face parte din pleiada de agricultori ai raionului care menține prin experiența sa și priceperea de producător în sectorul agrar. Este un susținător al tuturor proiectelor și lucrurilor bune pentru baștina sa. Susține fiecare activitate, respectă oamenii și îi răsplătește pentru dăruire în muncă. Investește în tineri, care-i urmează exemplu și dăruirea sa muncii în agricultură.

SERVICII

Maria Condorachi, șefa Centrului Multifuncțional Sângerei
Pentru eleganță și corectitudine în prestarea serviciilor de documentare a populației, pentru încrederea cetățenilor raionului în serviciile prestate zi de zi și a tuturor oamenilor de pretutindeni, care vin, se adresează și își soluționează problema. Pentru stilul rafinat și acuratețea interiorului, spațiu de care se bucură angajații, dar și beneficiarii serviciilor prestate.

 

Valeriu Golban, șeful Direcției Siguranța Alimentelor
Pentru grija față de sănătatea cetățenilor consumatori, receptiv la toate apelurile redacției de informare și prevenire a situațiilor de risc pentru sănătate, pentru oferirea unei surse de informație veridică, neamânată, la momentul potrivit.

 

Vasile Grăjdieru, directorul „ Gaz Sângerei”
Pentru colaborare continuă și eficientă, pentru susținerea publicației, pentru cumsecădenia de partener în activitate: receptiv, binevoitor și mereu deschis spre ajutor și implicare. Pentru servicii benefice cetățenilor consumatori, pentru răspuns neamânat la replică, situație de intervenție și ajutor.

 

Anatolie Motruc, șeful Inspecției Ecologice Sângerei
Pentru colaborare și implicare în proiectele ecologice, pentru receptivitate la solicitările de colaborare și de acces la informație oferit, pentru contribuții la ameliorarea situației gunoiștilor menajere în raion.

 

Ludmila Prociuc, administratoarea Incubatorului de Afaceri Sângerei
Desemnată în Concursul național pentru activitatea în anul 2019 drept cel mai bun Incubator de Afaceri din Republica Moldova. Pentru echipa de rezidenți, care o susține și care prin implicarea ei, au atins ceea ce și-au dorit în deschiderea și promovarea unei afaceri.

 

NataliaTataru, sefa Centrului Poștal Sângerei
Pentru cel mai bun și fidel partener în activitate și în difuzarea ziarului către cititor. Pentru susținere, omenie, clarviziune asupra lucrurilor și activității de zi cu zi întru susținerea unei platforme de informare în raion, prin intermediul ziarului Ecoul nostru.

 

Bănci

Igor Secrieru, directorul BC ,,Victoriabank” SA Sângerei
Cel mai recunoscut brand din Moldova. A fost desemnat Omul anului pentru că, redă energia și caracterul modern, maximizează atât prezența digitală, cât și cea fizică. A acumulat destulă experiență în domeniul dat, cu siguranță, multe reușește să înscrie la activ. Noua identitate a brandului este proectată să comunice un echilibru între vechi și nou. Unele lucruri s-au schimbat, iar altele, precum devotamentul față de angajarea și dezvoltarea unor specialiști excepționali, rămâne aceeași. Igor Secrieru a avut întotdeauna un trend ascendent, chiar dacă uneori a mai întâlnit niște obstacole în calea evoluției sale. Astăzi este recunoscut și stimat pentru capacitățile și abilitățile sale, profesionalismul de care dă dovadă.

Alla Staraia, directoarea „Moldindconbank”, S.A., filiala Sângerei
Pune la dispoziția clienților băncii cele mai eficiente soluții bancare. A fost nominalizată de ziar laureată a concursului ,,Omul anului” pentru că, desfășoară activități financiare și de împrumut, oferind servicii de excelență, însoțite de un management prudent al resurselor populației și de implicare în susținerea continuă a dezvoltării mediului de afaceri cu scopul de a contribui la creșterea economică a raionului, republicii. Grație abilităților sale manageriale pe parcursul activității a reușit să întreprindă pași concreți pentru a deservi clientela băncii la timp și calitativ. Pentru rezultate impecabile în activitate de nenumărate ori a fost distinsă cu Diplome de merit, trofee etc. Toate acestea se datorează faptului că filiala este ghidată de o persoană inteligentă, echilibrată, carismatică, cu notorietate, care este susținută, înconjurată în toate de minunații colegi și familie.

Organe de drept

Basile Banaru, șeful Inspectoratului de Poliție Sângerei
Pentru implicare în viața de toate zilele ale raionului, pentru asigurarea ordinii publice, pentru colaborare decentă, receptivitate în activitatea dinamică cu APL-urile raionului, cu agenții economici. Este conducătorul care știe cum să-și mobilizeze echipa astfel încât să reducă excesele și conflictele din societate.

Petru COSTIȘANU, șef adjunct al Inspectoratului de Poliție Sângerei
Își îndeplinește misiunea cu demnitate și cutezanță, dovedind să demonstreze nu o singură dată că este prieten cu cetățeanul de rând, dar și scut de nădejde în cadrul inspectoratului. Atitudinea conștiincioasă și devotamentul față de profesie îl impune să pună pe primul loc interesele și nevoile cetățenilor, fiind implicat în numeroase proiecte sociale, activități de prevenire și informare, operațiuni, campanii naționale care reprezintă procesului instructiv- educativ al minorului de azi și al adultului de mâine. Participă, învață, aplică, fiind ferm convins că efortul depus azi va aduce numaidecât roade bogate. În momentele de succes, cât și în situțiile dificile a fost și rămâne un bun prieten al ziarului.

Nicolae Furculiță, șeful Sectorului Sângerei
Om de calitate, polițist pentru care interesele cetățenilor sunt mult mai majore decât interesul personal. Datorită implicării domniei sale reușim să reflectăm activitatea din teritoriu, cu intervenția polițiștilor la locul necesar.

 

Cultură


Alexandru Balanici, maestru-coreograf al Ansamblului de dansuri populare „Brâuleț

Apreciat cu trofee de excelență în Republica Moldova, în România, Turcia, Belarus și la el acasă, oriunde a participat cu dansatorii săi și a minunat publicul.


Andrei Luțcan, din orașul Sângerei

Susținător activ și cititor fidel al publicației, drept jurnalist de profesie și de vocație. Este autor al multor plachete de versuri, prin care își manifestă dragostea de neam. Demonstrează că se poate a fi învingător în viață.


Petru Petraru, regizorul teatrului „ Amintiri” din Pepeni, colectiv -model în cadrul Secției de cultură Sângerei.

Un om deosebit prin talentul său și felul de a fi în teatru, în scenă cu actorii săi tineri și mereu în devenire, în relațiile cu oamenii, în carieră profesională. El a dat viață și dă în continuare artei teatrale din raion și din republică.

Valeriu Rusu, șeful Secției Cultură
Pentru talentul său de om al artelor, de scenarist și regizor al activității și tuturor evenimentelor culturale din raion, manager de excelență, recunoscut și apreciat la nivel național, strateg în elaborarea și promovarea strategiei de dezvoltare a culturii și domeniul turismului în raion, susținător fidel al parteneriatului presă-cultură.


Anatol Vițu, conducătorul și dirijorul Orchestrei „Busuioc Moldovenesc” a Casei raionale de Cultură„ Nicolae Iorga”, maiestru în arte

Pentru talent și dăruire artei muzicale, pentru răsunetul și creația nouă a orchestrei, premiantă a concursurilor și festivalurilor naționale și internaționale, pentru muncă cu dăruire pentru domeniul culturii raionului.

Oameni de afaceri

Vasili Bejenari, directorul SRL ,,Gelibert”
A menține pe linia de plutire o afacere timp de mulți ani este o performanță care nu îi reușește fiecăruia, oricât de mare ar fi motivația de muncă. Pentru că adevăratul pilon care o poate sprijini este dăruirea și implicarea totală, atât emoțională cât și profesională. Vasili Bejenari este omul care a reușit să transforme visul de avea o afacere în beneficiul acesteia și dorința nestăvilită de a avea o familie minunată.

Ana Iurcu, directoarea Întreprinderii Individuale ,,Iurcu Ana” din orașul Sângerei
O apariție întotdeauna stilată și cu zîmbetul pe buze, Ana Iurcu știe să facă ziua mai frumoasă tuturor celor din jurul ei. A reușit să edifice cel mai apreciat Centru Comercial din Sângerei și nu numai. Servește un exemplu demn de urmat cum se face o carieră cu multă dorință, muncă și perseverență. Munca pe care o face a devenit pentru dumneaei cea mai mare pasiune.

Spiritualitate

Maxim Guzun, Blagocinul raionului
Desemnat Omul anului 2019, pentru că de 7 ani este în slujba lui Hristos, face tot posibilul de a schimba pustietatea oamenilor în câmp roditor. Pentru povețile pline de înțelepciune patristică din care se hrănesc cu îmbelșugare credincioșii, că își iubește foarte mult Biserica. Desfășoară o activitate rodnică spre binele enoriașilor și întru preamărirea Sfintei noastre Biserici Ortodoxe din Moldova. Blagocinul altoiește cuvântul Domnului în sufletele fragede ale elevilor de la LT „Olimp” din Sângerei. Excelând în propovăduirea cuvântului biblic, este deseori invitat la seminare, conferințe, activități pentru a duce lesne cuvântul lui Dumnezeu în inimile oamenilor. Anul acesta a absolvit cea dea doua Facultate Istorie și Folosofie, Universitatea de Stat din Moldova, masterant în istorie.

Pahomie Jugănaru, Arhimandrit, Starețul Mănăstirii Sf. Apostoli „ Petru și Pavel” din satul Bocancea
Este un exemplu viu al slujitorului adevărat pe care îl întruchipează în sine pe parcursul vieții sale pământești. Este pentru creștini, oamenii de bună credință un chip al smereniei, pocăinței și iubirii, calități pe care se ostenește să le cultive în sufletele tuturor celor care ne învrednicim, cu nevrednicie, a-i fi enoriași, cititori…Rugăciunile și mijlocirile lui la tronul Preasfintei Treimi se fac simțite în viața fiecărui dintre noi și a Bisericii, în general. Prin râvna sa sufletească, harul și spiritul cu care l-a înzestrat Bunul Dumnezeu, a transformat locul ctitorit într-un colț de rai, iar mănăstirea, într-un loc de nesfârșită taină duhovnicească, de purificare și înălțare sufletească.

Ion Ursachi, este parohul Bisericii „ Sf. Gheorghe” din or. Sângerei, pastorul spiritual al sutelor și miilor de ortodocși din oraș.
Aureolat de o credință senină, dătătoare de pace și liniște, un adevărat ctitor de așezăminte este parohul. În fiecare zi sfântă de sărbătoare, de duminică, la liturghii, întru sănătatea și tăria lui păstorală, înalță rugăciuni zeci, sute de ortodocși din oraș pentru care fapt el e fața bisericească stimată și apreciată. Slujește la altarul credinței și a Bisericii Ortodoxe de mai bine de 30 de ani, fiind alături de creștini. În anii de slujire lui Hristos parohul a primit multe distincții. Dat fiind faptul că biserica nu dispune de surse enorme financiare, Ion Ursachi oferă permanent ajutor altor biserici și orfelinate de copii, case de bătrâni.

Serghei Zubate, parohul Bisericii „ Sf. M. Mc.Pantelimon și Sf. Cuv. Serafim de Sarov”
Veghează continuu asupra sufletelor noastre cu dorința de mântuire și multă împăcare cu Dumnezeu, cheamă continuu la credință, milostenie, faptă bună, promovează bunele relații între oameni. Răspunde cu pietate și evlavie la suferințele și durerile creștinilor, descoperă mult rău ce se cuibărește în sufletele oamenilor. Știe să ajute oamenii pentru a-și câștiga mântuirea. Este un exemplu de nemărginită râbdare și multă cumsecădenie.
Toate eforturile lui sunt concentrate în ultimii ani la construcția Bisericii, o operă comună, edificată împreună cu susținerea mirenilor, a ctitorilor și binefăcătorilor care, contribuie fiecare cu cât poate.