DISTRIBUIȚI

 Creștinii ortodoși de stil vechi  i-au  sărbătorit vineri, 12 iulie, pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Pentru slujitorii și creștinii Mănăstirii din Bocance această sărbătoare a fost dublă, e și Hramul lăcașului sfânt. Sute de  enoriași s-au adunat la mănăstirfe.Arhimandritul Pahomie, starețul Mănăstirii „ Sf. Apostoli Petru și Pavel”, împreună cu ceilalți slujitori au oficiat Sfânta și Dumnezeesca Liturghie, dedicată celor doi mari corifei, care și-au închinat viața propăvăduirii Evangheliei lui Hristos.Or, Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt cei mai venerați și cunoscuți dintre  Sfinți.Cinstindu-i pe Sf. Apostoli Petru și Pavel, noi îl preamărim pe Dumnezeu, izvorul sfin țeniei „ cel minunat între sfinții săi.”

Dat fiind faptul că foarte mulți ctitori, cât și mireni au fost vineri la serviciu și nu au avut posibilitatea să  fie  prezenți  la mănăstire, sute de creștini au alergat la dangătul clopotului, duminică la   Mănăstire. Lăcașul sfânt a devenit duminică neîncăpător pentru cei prezenți, veniți să asiste la slujbe arhierească . Ei s-au rugat și au aprins lumânări, au aistat la Sfânta Liturgie, la un Te-deum, la citirea cărții  Sfântului Vasile cel Mare,  sfințirea fântânii. A fost o duminică cu profunde rezonanțe spirituale în sufletele creștinilor care au alergat la lăcașul sfânt de la Bocancea. Evenimentul a fost deosebit și prin faptul că, în această zi au fost prezenți oficiali din  administrația  centrală,raională,națională, ctitori din majoritatea orașelor și raioanelor,satelor. Atmosfera divin ă de duminică se citea pe chipul fiecărui mirean, care cu bucurie curată înălța rugile sale de mulțumire Domnului. Comuniunea dintre creștinii de diferite vârste și statuturi sociale a demonstrat încă odată unitatea ctitorilor,creștinilor și legătura lor cu Mănăstirea,

După Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, mulțimea de creștini   în frunte cu Arhimandritul Pahomie și slujitorii mănăstirii au ieșit în curtea lăcașului sfânt unde au asistat la sfințirea fântânii, apoi la rugăciunile Sf.Vasile cel Mare.

Vădit emoționat, Arhimandritul Pahomie a  vorbit în  cuvântul predicatorial despre evlavia credincioșilor,  și-a manifestat bucuria enormă cu privire la faptul că la Sfânta Liturghie a fost prezent un  număr impunător de creștini, printre ei și reprezentanți ai autorităților centrale,raionale,locale, din majoritatea orașelor și raioanelor, ceea ce demonstrează continuitatea obiceiului străbun, conform căruia conducătorii statului erau cei care primii mergeau să se închine în sfintele biserici. Starețul a adus mulțumiri și cuvinte alese fiecărui ctitor,oaspete, creștin  în parte, pentru unire în rugăciune, menționând totodată străduința ctitorilor și binefăcătorilor, care aduc considerabile apoturi la renovarea și întreținerea sfântului lăcaș.„ Bocancea este un loc binecuvântat, deoarece se bucură de protecția Sf. Apostoli Petru și Pavel. …