DISTRIBUIȚI

Stimați colegi, dragi prieteni, lucrători ai Consiliului raional, consilieri raionali, primari, viceprimari, consilieri locali și toți ceilalți lurători din domeniul administrației publice locale,
Instituirea Zilei de 01 februarie drept sărbătoare profesională a celor care activează în cadrul administrației publice constituie un semn de recunoaștere a importanței autonomiei locale în proces de edificare a unui stat democrat, apreciere a rolului Dumneavoastră ca reprezentanți ai Administrației Publice Locale în dezvoltarea socio-economică și culturală a comunității administrate, satisfacerea drepturilor și intereselor legitime ale cetățenilor pe coordonatele juridice, dar și ale eticii morale.
Întâi de toate, Vă adresez cele mai calde și sincere felicitări cu prilejul Zilei Autonomiei Locale și a Lucrătorului din Administrația Publică Locală- sărbătoare, care, pentru prima dată în Republica Moldova a fost marcată la 01 februarie 2013 dat fiind că descentralizarea și consolidarea autonomiei locale constituie una din direcțiile strategice prioritare pentru dezvoltarea raionului Sângerei.
De asemenea vreau să Vă mulțumesc din suflet pentru munca pe care o depuneți. Misiunea pe care o aveți este una grea, care Vă expune la diverse încercări, și acest lucru ne obligă să fim foarte obiectivi pentru ca să venim cu toată susținerea necesară în soluționarea problemelor care apar.
Ziua Autonomiei Locale nu este una formală și vine să răspundă la acel deziderat spre care aspirăm toți noi – să asigurăm un stat cu un sistem funcțional.
Fie ca această zi de sărbătoare să ne furnizeze tuturor energie inepuizabilă, idei inovatoare, armonie și colaborare, atitudine receptivă față de orice cetățean, păstrând înaltele calități civice și profesionale.
Cu înaltă gratitudine, Grigore Corcodel, președinte al raionului

Stimați colegi,
Țin să-mi exprim întreaga gratitudine pentru înțelegere și susținere, pentru munca pe care o realizați, profesionalismul pe care îl demonstrați în activitatea de zi cu zi. Starea de lucuri precară din societate pune în fața noastră sarcini neordinare. Lipsa mijloacelor financiare suficiente și numărul mare de probleme nu ne sperie, dimpotrivă ne mobilizează și mai mult pentru a atrage noi investiții întru asigurarea stabilității socio-economice a urbei, determinându-ne să fim mai receptivi, mai grijulii față de nevoile și doleanțele cetățenilor.
Datorită dialogului permanent, cetățenii participă la viața publică. Or, de atitudinea responsabilă și implicarea noastră în soluționarea problemelor cetățenilor noștri, depinde foarte mult crearea unui climat favorabil în oraș, dezvoltarea diverselor servicii publice de calitate. Iar stabilirea unor legături strânse de colaborare între aleșii locali și populație, contribuie la propășirea urbei în care activăm.
Vă felicit cu sărbătoarea profesională și Vă adresez urări de sănătate trainică, bucurii și succese în activitate. Vă doresc să fiți înconjurați de dragostea apropiaților, de respectul, fidelitatea colegilor și recunoștința oamenilor. Să aveți parte de noi realizări,fericire, putere pentru continuarea lucrului pe care-l faceți cu dăruire.
Cu deosebit respect, Arcadie Covaliov, primarul orașului Sângerei și satului Vrănești