DISTRIBUIȚI

Data de 9 Mai semnifică pentru întreaga istorie a omenirii pagină remarcabilă, care ravășește răni adânci a trecutului și încununează multe amintiri despre cei care ș-au dorit un viitor pașnic. Anume în această zi marcăm Ziua Victoriei și Ziua Europei, două evenimente care au ca scop informarea publicului despre realitățile istorice, cât și promovarea valorilor umane.
În contextul conjucturii instabile apărute pe arena internațională, acum mai mult ca niciodată, am fost puși în situația de a alege între valoarea trecutului și siguranța viitorului.
Înțelegem, că axa timpului trebuie să fie marcată de Pace, iar aceasta este imposibil fără a ține cont de tragediile Celui de-al Doilea Război Mondial, unde cu prețul vieții, străbunii noștri au luptat pentru o altă filă a istoriei. Prin devotamentul lor, jertfirea de sine, acei ostași au devenit eroi, iar pentru generația contemporană exemplu de patriotism. Cu acest prilej, exprim recunoștința pentru veteranii Marelui Război pentru Apărarea Patriei, văduvelor celor căzuți pe front, dorindu-le sănătate, încredere și speranțe în viitor, iar în suflet – pace.
Stimați concetățeni, fie ca această zi să rămână în istoria continentului și comunității una în care să trăim sentimentul deplin al vieții în libertate, înțelegere între națiuni și respect reciproc.
Cu alese considerațiuni,
Grigore Corcodel, Președintele raionului Sângerei 

P,BP