DISTRIBUIȚI

Ne aflăm în plin sezon rece, cînd necesarul de gaze naturale ne asigură căldura și confortul din casele noastre. Pentru folosirea inofensivă a gazelor naturale, SRL „Bălți-Gaz” recomandă consumatorilor adoptarea următoarelor măsuri de prevenire ale accidentelor:

• nu folosiți improvizații la instalații și aparate;
• nu utilizați coșurile de fum cu defecte sau schimbări samovolnice. Izolați-le față de materiale combustibile;
• asigurați ventilarea permanentă a încăperilor în care sunt instalate aparate cu flacără deschisă, alimentate cu gaze naturale;
• încheiați contract pentru deservirea tehnică a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși cu întreprinderile specializate;
• atît la aprinderea focului, cît și la stingere, gazele vor fi deschise (respectiv închise), mai întîi de la robinetul principal și după aceea de la robinetul arzătorului;
• respectați cu strictețe instrucțiunile specifice de funcționare a aparatelor.
Potrivit „Regulamentului pentru furnizarea gazelor naturale” aprobat prin Hotărîrea ANRE nr. 113 din 19.04.2019, consumatorul final are următoarele obligații, pe care trebuie să le îndeplinească:
– să achite integral consumul de gaze naturale în termenul indicat în factură;
– să întreţină instalaţiile sale de gaze naturale în stare bună de funcţionare și să respecte cu stricteţe regulile de utilizare a gazelor naturale;
– să anunţe imediat filiala „Sîngerei-Gaz” la nr. de telefon 904 despre scurgerile de gaze survenite în instalaţiile sale şi în instalaţiile de gaze din vecinătate;
– să nu execute și să nu permită modificări sau conectări de noi aparate de gaz, în afara proiectului, fără acordul preliminar al filialei „Sîngerei-Gaz”;
– să permită accesul personalului filialei „Sîngerei-Gaz”, în scopul efectuării lucrărilor de revizii, reparaţii, întreruperi, sistări, deconectări, racordări, remediere a deranjamentelor sau avariilor din instalaţiile de gaze, precum și la controlul echipamentului de măsurare;
– să păstreze intacte echipamentul de măsurare şi sigiliile aplicate și să anunţe imediat furnizorul în cazul depistării defecţiunilor în funcţionarea echipamentului de măsurare sau violarea sigiliilor.
Exploatarea neîntreruptă și inofensivă a instalațiilor de gaze poate fi asigurată doar cu condiția unei deserviri tehnice adecvate.
De asemenea, SRL „Bălți-Gaz” Vă aduce la cunoștință că s-a adoptat „Legea privind compensarea diferenței de preț pentru consumul gazelor naturale/energiei termice în perioada rece a anului” nr. 192 din 25 noiembrie 2021. Perioada de compensare a diferenței de preț este cuprinsă între 01.11.2021-31.12.2021 și 01.01.2022-31.03.2022.
În legătură cu cele expuse, rugăm să asigurați accesul colaboratorilor filialei „Sîngerei-Gaz” la echipamentele de măsurare pentru citirea indicilor.
În cazul în care nu este posibilitatea să asigurați accesul colaboratorilor filialei „Sîngerei-Gaz” la echipamentele de măsurare, puteți transmite indicii, cu anexarea obligatorie a fotografiei echipamentului de măsurare, prin următoarele modalități:
• prin intermediul serviciului online „cabinetul personal” al consumatorului pe pagina web moldovagaz.md;
• prin sistemul informațional Viber chatbot.
În contextul pandemiei de COVID-19, SRL „Bălți-Gaz”, ca operator autorizat al sistemului de distribuție a gazului natural, îndeamnă cetățenii să manifeste maximă prudență și recomandă:
1. Să amânați pentru o perioadă nedeterminată vizitarea Centrului relații cu consumatorul în cazul în care problema poate fi soluționată la distanță.
2. Să accesați pagina web oficială a întreprinderii (https://www.balti-gaz.md/) în vederea identificării alternativei vizitării Centrului relații cu consumatorul, precum sunt rubricile: „Contacte”, „Centre relații cu consumatorul”, „Întrebări frecvente”, pentru a soluționa problema consumatorului la distanță.
3. Să folosiți modalitățile de plată online a facturilor pentru gazele naturale consumate, precum internet-banking-ul oferit de băncile comerciale ale Republicii Moldova: Energbank, Moldinconbank, Victoriabank, Moldova-Agroindbank, FinComBank, Comerțbank, Eximbank, Mobiasbanca, EuroCreditBank și/sau accesând paginile web RunPay, Paynet și Qiwi.
Pentru informații suplimentare, puteți apela la tel de contact: 0262 92404, filiala „Sângerei-Gaz”.
Administrația SRL „Bălți-Gaz”