DISTRIBUIȚI

De la Institutul de Științe ale Educației a parvenit pe adresa Direcției Educație Sângerei o Scrisoare de Gratitudine , semnată de Nelu Vicol, directorul adjunct. Scrisoarea este în semn de apreciere a colaborării șefului Cabinetului Metodic Ion Roșca cu Institutul de Științe ale Educației.

„ Ne exprimăm sentimente de gratitudine și de respect deosebit pentru activitatea bilaterală în serviciul școlii și cadrului didactic. Personalitatea profesională și atașamentul netăgăduit al Domniei sale față de comunitatea pedagogică în general și față de cadrele didactice din școlile orașului și raionului Sângerei în special, se înscriu în toată plinătatea lor în legile de dezvoltare a spiritului omenesc și în etica dezvoltării și cooperării instituționale și organizaționale. Domnia sa consideră esențiale și principale rolul și angajarea cadrelor didactice în conștientizarea și promovarea politicilor educaționale , dat fiind faptul că această perspectivă, cadrul didactic are prerogativa de a ameliora calitatea , de a promova și a anticipa schimbarea , de a asigura eficacitatea educației”, semnează autorul . Astfel este apreciat Ion Roșca la nivelul politicilor educaționale naționale, și astfel este întrevăzut conceptul său de excelență în educație și de a asigura aceste calități și nivel cadrelor didactice din raion. Este de buni ani la acest pupitru, își cunoște bine meseria. Este apreciat drept profesionistul în materie care își face bine misiunea, responsabil , principial până peste orizont. El se bucură de rezultatele acestei munci și investiții profesionale și sufletești în activitatea Cabinetului metodic.Are în sistemul educațional cadre didactice competente, în creșterea cărora s-a implicat nemijlocit și prin activități de formare continuiă, prin organizarea și implicarea lor în stagii.
În contextul celor menționate, pe parcursul perioadei 2014- 2019 cel mai mare număr de cadre didactice și manageriale din raionul Sângerei au parcurs stagiile de formare profesională continuă la Institutul de Științe ale Educației pe niveluri de învățământ , pe module tematice , pe divese activități de instruire și de dezvoltare personală și profesională. Cunoștințele primite în cadrul stagiilor de formare continuă organizate și desfășurate la Institutul de Științe ale Educației sunt utilizate și promovate prin prizma atelierelor de formare continuă. La inițiativa lui Ion Roșca acestea au loc cu regularitate , programat și bine chibzuit în instituțiile de învățământ din raion. Organizarea și promovarea acestora este lege sfântă a activității specialistului în cauză. El are convingerea că stagiile de formare continuă semnifică oportunitatea domeniilor de dezvoltare a competențelor profesionale , dar și ale satisfacției profesionale . Ele ajută cadrul didactic în angajarea profundă în actul didactic și educativ. Ajută în valorizarea și valorificarea cadrului didactic ca educator al neamului. Aceasta obține Ion Roșca prin munca sa metodică.
Scrisoarea de gratitudine este un gest frumos de apreciere a muncii și colaborării permanente a lui Ion Roșca cu Institutul de la Chișinău , dar nu unicul. În anul 2016 el a fost decorat cu ordinul„Gloria Muncii”. De asemenea ,este deținătorul Medaliei „ Mihai Eminescu”. Din dragoste față de opera poetului și limba română și-a făcut studiile la Universitatea din Cernăuți. În calitate de profesor de limba și literatura română, se bucură de succesele discipolilor săi, de la Liceul „D.Cantemir”. Ani la rând, ei obțin rezultate strălucite la olimpiadele republicane la limba și literatura română, alolingvi. Cenaclul Literar raional„ Floarea neamului” al cărui președinte este Ion Roșca a fost declarat și apreciat de poetul-academician Nicolae Dabija cel mai bun în toată republica.
Toate acestea sunt doar o părticică a sa pentru farmecul cuvântului și a limbii române, pentru creșterea cadrelor didactice profesioniste și menținerea lor în sistemul educației. Acesta este el în memoria și prezentul generațiilor de profesori care recunosc că la un moment al vieții și carierei profesionale fiecare a avut nevoie de o susținere și de un imbold și l-au regăsit în spațul Cabinetului metotic cu al său mediu educațional mereu prezent.