DISTRIBUIȚI
În contextul derulării unor proiecte și programe culturale comune, Fundația „Copăceni-VDR” are deosebita onoare de a Vă invita să participați la data de 27 octombrie 2019, ora 12:00, la ediția a V-a a Festivalului „Galbenă Gutuie”, dedicat poetului, eseistului, scriitorului, criticului literar, publicistului, directorului de reviste, textierului, traducătorului, omului politic român – Adrian Păunescu.
Vă îndemnăn să încurajați participarea la eveniment și a altor persoane din regiunea Dumneavoastră, participarea la probele de concurs a tinerilor conform prevederilor Regulamentului.
Mizăm pe sprijinul și implicarea Dumneavoastră la valorificarea și promovarea patrimoniului nostru național, precum și la perpetuarea indentității românești, care stă la baza unității noastre de Neam și Credință.
Mai multe detalii despre evenimentul cultural dat le găsiți în anexă.
Vă așteptăm cu mult drag!
Cu respect, Președintele Fundației
„Copăceni-VDR” Maria Bajura

Regulamentul Festivalului-Concurs ,,Galbenă gutuie”, ediția a V-a

În scopul promovării valorilor culturale, spirituale și artistice ale poporului român, precum și cultivării moștenirii literare a poetului, eseistului, scriitorului, criticului literar, publicistului, directorului de reviste, textierului, traducătorului, omului politic român – Adrian Păunescu, Fundația „COPĂCENI–VDR” și Gimnaziul ,,Adrian Păunescu” în parteneriat cu Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” Chișinău, Consiliul Raional Sîngerei, Administrația Publică Locală a comunei Copăceni, Societatea Cultural-Istorică „Mihai Viteazul”, Fundația „Constantin Stere”, Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga” și Muzeul de Științele Naturii din Ploiești, jud. Prahova, Asociația Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, Iași, Liceul Tehologic „Mihai Eminescu”din com.Dumbrăveni, jud.Suceava, România, organizează ediția a V-a a Festivalului-Concurs ,,Galbenă gutuie”.
Organizatorii au convenit:
1.Se anunță desfășurarea ediției a V-a a Festivalului-Concurs ,,Galbenă gutuie” la data de 27 octombrie 2019, ora 12:00, în incinta Gimnaziului „Adrian Păunescu” din satul Copăceni, raionul Sîngerei, Republica Moldova.
2.Festivalul-concurs oferă șansa de participare tinerilor români cu vîrsta cuprinsă între 13-20 ani, creatori de poezie și interpreți (solo).
3.Festivalul-concurs este axat pe creativitatea și evoluarea tinerior în cadrul a două secțiuni:
•Poezie (creație proprie, temă liberă).
•Cântec (interpretarea unei melodii cu tematică patriotică pe versurile lui A.Păunescu sau a altor poeți români ai anilor ’60-70).
4.Concurenții pot participa doar la o singură Secțiune (la alegere).
5.Oferta de participare va fi expediată pe adresa e-mail: fundatievdr@gmail.com
Termenul limită de expediere – 15 octombrie 2019.
Textele vor fi culese cu Times New Roman, corp 14 (obligatoriu diacritice). Volum – 3 poezii pentru secțiunea POEZIE.
Important ! Textul plagiat va fi exclus din concurs de către juriu la etapa de preselecție.

Pentru secțiunea CÂNTEC concurenții vor fi admiși la concurs cu o singură melodie. Obligatoriu, la oferta de participare va fi atașată înregistrarea video a melodiei în format mp4, avi sau mpeg2.
Organizatorii vor confirma imediat primirea ofertelor expediate de către participanți.
Participarea este deschisă tinerilor cu vârsta cuprinsă între 13 – 20 ani, împliniți până la data preselecției şi se desfăşoară cu acompaniament Negativ (înscris pe stic). Laureaţii ediţiilor precedente (câştigătorul Trofeului şi câştigătorii premiilor I, II şi III) nu pot participa la concurs. De asemenea, în cazul participării unui concurent la două ediţii consecutive ale festivalului, o a treia participare nu este posibilă.
6. Preselecţia Concurenţii din Republica Moldova.
Preselecția se va efectua în baza Dosarului de înscriere transmis prin e-mail la adresa Instituției (fundatievdr@gmail.com), pâna pe data de 15 octombrie 2019, sau prin depunerea directa a Dosarului de înscriere, la locul efectuării Preselecției în data de 15 octombrie 2019, începând cu ora 10 la sediul gimnaziului ,,Adrian Păunescu”, s.Copăceni, în faţa juriului Concursului.
Dosarul de preselecție va conţine următoarele:
– copie după cartea de identitate;
– fişa de înscriere (anexă la prezentul regulament);
– copie carnet elev/student unde este cazul, pentru a beneficia de facilități fiscale existente;
– piesa muzicală aferentă fișei de înscriere în format .mp3 sau .wma;
– titlul poeziei selectate pentru concurs (variantă scrisă).
– 2 fotografii artistice de înaltă rezoluție.
Cazarea, masa şi contravaloarea transportului pe timpul preselecţiei şi participării în data de 27 octombrie 2019 vor fi suportate de către concurenţi.

Concurenţii din România
Preselecția se va efectua în baza Dosarului de înscriere transmis prin e-mail la adresa Instituției (fundatievdr@gmail.com) până pe data de 15 octombrie 2019.
Dosarul de preselecție va conţine următoarele:
– copie după paşaport / cartea de identitate;
– copie carnet elev/student unde este cazul, pentru a beneficia de facilități fiscale existente;
– fişa de înscriere (anexa la prezentul regulament);
– piesa muzicala aferentă fisei de înscriere în format .mp3 sau .wma (negativ şi plus cu vocea participantului);
– titlul poeziei selectate pentru concurs (variantă scrisă).
– 2 fotografii artistice de înalta rezoluție.
Cazarea, masa şi contravaloarea transportului pe timpul participării în data de de 27 octombrie 2019 vor fi suportate de către concurenţi.
Studierea şi evaluarea creațiilor literare și a ofertelor pentru secțiunea CÂNTEC se va realiza pe categorii de vârstă:
I categorie: 13 – 14 ani;
II categorie: 15 – 17 ani;
III categorie: 18 – 20 ani;
7. Concurenţii vor fi apreciaţi de un juriu format de personalităţi notorii din domeniul literaturii şi muzicii. Activitatea juriului va fi coordonată de un Preşedinte desemnat de organizatori.
8. Laureații vor fi premiaţi cu trofee, diplome, premii .
9. Obligaţiile participanţilor:
•Să respecte clauzele regulamentului festivalului;
•În cazul concurenților minori, organizatorii asigură cazarea și masa unui însoțitor.
•În cazul în care concurenții majori vin însoțiți (impresar, membru familie, etc.), însoțitorii își vor suporta cheltuielile de cazare și masa.
•Cheltuielile de transport vor fi suportate de către concurenți.
•Să respecte condițiile de cazare și masa stabilite de Organizator, în intervalul aferent desfășurării festivalului-concurs.
•Să semneze contractele de cestionare a dreptului de autor în favoarea organizatorilor în vederea difuzării pe media.
10. Laureaţii care nu sunt prezenţi la Gala de decernare a premiilor sunt descalificaţi.
•Orice abatere de la oricare dintre aceste obligaţii, duce automat la eliminarea din concurs.

11. Obligaţiile organizatorilor
•Asigură transportul concurenților străini pe teritoriul raionului Sîngerei din or. Sîngerei – Copăceni și retur, în perioada de 27 octombrie 2019;
• Asigură masa și cazarea concurenților în perioada 27 octombrie 2019;
• Organizează şi pun la dispoziţie sala de spectacole, spaţiile de repetiţie necesare desfăşurării festivalului;
• Asigură buna desfăşurare a preselecţiilor şi imparţialitatea juriului de preselecție;
• Asigură paza şi protecţia pe toată durata festivalului, inclusiv pe timpul repetiţiilor;
• Asigură liniştea desfăşurării concursului prin interzicerea totală a presei şi a fotoreporterilor în culisele scenei cu excepţia reporterilor, televiziunii şi radioului acreditate;
• Asigură corectitudinea și securitatea centralizării voturilor pentru clasamentele finale şi parţiale; Asigură premiile;
• Organizatorii nu răspund de evenimentele sau incidentele în care pot fi implicați concurenții în afara timpului de repetiții și scenă.

12. Juriul
• Are în componenţa sa personalităţi de marcă ale muzicii ușoare româneşti și internaționale, membri ai Uniunii Compozitorilor, redactori radio TV, personalităţi culturale locale.
• În juriul preselecţiei se va afla şi Preşedintele juriului de concurs.
• Membrul juriului care regăseşte în lista concurenţilor elevi de a căror formare artistică se ocupă sau îl impresariază, se abţine de la notare.
• Concurentul va primi media notelor celorlalţi membri ai juriului.
• Nu se acordă premii Ex Aequo.
• În caz de egalitate la puncte pentru unul sau mai mulți concurenți, departajarea acestora se va face în funcție de nota acordata de președintele juriului. Dacă acest criteriu nu este suficient departajarea se va face prin Decizia directă a Președintelui juriului.
• Membrii juriului păstrează confidențialitatea notelor și clasamentelor rezultate din jurizare.
• Toate deciziile juriului sunt definitive și irevocabile.
• Rezultatele jurizării se fac publice doar în momentul decernării premiilor, ulterior lista fiind publicată pe site-urile Gimnaziului ,,Adrian Păunescu” din s. Copăceni și a Festivalului.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactaţi la:
Nr. de telefon: 069511296; 079577222;
E-mail: fundatievdr@gmail.com
Notă: Se admite participarea unui singur reprezentant din instituție la fiecare secțiune.
Ordinea intrării în concurs se decide prin tragere la sorţi. Concurenţii vor respecta întocmai precizările organizatorilor cu privire la intrarea în concurs şi repetiţii.
Organizatorii vă doresc succes și vă așteaptă cu drag la Festivalul-Concurs „Galbenă gutuie”!