DISTRIBUIȚI

E un frumos prilej, în miez de toamnă, de a Vă adresa sincere felicitări și urări de bine și frumos cu prilejul Zilei Juristului. Vă dorim și în continuare să Vă afirmați ca adevărați străjeri ai aplicării obiective a buchiei legii. Avem ferma convingere că veți promova întotdeauna valorile adevărului și examinarea comportamentului civic al cetățenilor noștri. Să aveți parte întotdeauna de sănătate, fericire, prosperitate – valori umane atât de necesare tuturora.
Cu stimă, echipa ziarului

Ziua Justiției comportă semnificaţii deosebite pentru instituţiile şi profesioniştii care contribuie la realizarea actului de justiţie, asigurând funcţionarea principiului supremaţiei legii – pilonul de bază al statului de drept.
A fi jurist înseamnă a avea o profesie nobilă şi o muncă grea, căci finalitatea activităţii trebuie să fie Adevărul, Dreptatea şi Echitatea. Cu ocazia sărbătorii profesionale – Ziua Juristului. Cu acest prilej, stimaţi jurişti, primiți cele mai sincere felicitări, urări de sănătate, prosperitate și linişte sufletească. Vă doresc performanțe și realizări noi, fericire, bunăstare și succese remarcabile în activitatea dificilă și importantă pe care o desfășurați.
Cu respect, Ion POPESCU, Judecătoria Sângerei

Cu ocazia Zilei Juristului, transmitem cele mai sincere felicitări, urări de bine și sănătate colegilor din Judecătoria Sângerei, judecătorilor care activează în municipiul Bălți, dar și juriștilor- procurori, avocați, care contribuie la înfăptuirea justiției. Succese în activitatea profesională și viața personală.
Cu profund respect, Andrei Roșca, procurorul, șef al raionului

Prin acest eveniment simbolic „Ziua Juristului” avem prilejul de a reaminti că această profesie este, în primul rând, în serviciul cetățeanului, consacrându-și întreaga forță slujirii devotate și competente a adevărului. Sărbătorind profesia de jurist, ne exprimăm încrederea în capacitatea instituțiilor de a asigura, prin aplicarea legii, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, de a ocroti proprietatea, viața și integritatea persoanelor, de a armoniza în mod just și etic interesul general și interesele legitime. Rezultatele înregistrate în promovarea culturii juridice ne întăresc convingerea că Vă aflați pe calea corectă în atingerea nivelului calitativ al activității, care să fie perfect compatibilă cu standardele moderne existente în statele cu o democrație avansată. Dvs. stimați juriști ai raionului sunteți conștienți de responsabilitățile care Vă revin și Vă faceți datoria cu dăruire și rigoare.
Cu prilejul sărbătorii profesionale, adresez tuturor slujitorilor legii cordiale felicitări și urări de bine, ani mulți în deplină sănătate și un vast teren de activitate întru protecția valorilor fundamentale ale societății în spiritul dreptății, adevărului și echității.
Cu profund respect, Anatolie Reaboi, șeful
Inspectoratului de Poliție Sângerei