DISTRIBUIȚI

Etapa contemporană, marcată de atâtea pertubaţii politice, economice, sociale etc., este deosebit de dificil să altoim şi să menţinem sentimentul de mândrie patriotică al tinerei generaţii pentru ţara lor, cât şi cel de apartenenţă civică la un neam cu o istorie glorioasă şi un trecut inconfundabil.
Să educăm nu un patriotism extremist, exagerat, ci unul sănătos, tolerant, frumos încadrat în sistemul valoric şi spiritual. Simţul civic, încrederea în guvernare şi în societate, optimismul în perceperea viitorului propriu şi cel al statului suveran le putem alia în personalitatea copilului doar apelând la nişte repere morale de o înaltă tensiune patriotică şi responsabilitate naţională.
În proiectul manifestărilor consacrate Zilei Memoriei în amintirea victimelor şi participanţilor la conflictul armat pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova au fost planificate ore de dirigenţie cu tematică respectivă, concursuri de postere, eseuri şi poezii, iniţiate de directorul adjunct pentru educaţie Vera VOINIŢCHI, cât şi un careu solemn cu genericul ,,Mereu rămaşi în nemurire” condus de directoarea gimnaziului Stela Sanduleac. În acest sens s-a pus accentul pe integrarea socială a elevilor, pe socializarea lor, pe consolidarea fundamentului moral, conştiinţa şi conduita patriotică ca elemente componente ale educaţiei moral-civice.
Pentru 6 martie a fost proiectată întâlnirea cu participanţii la conflictul armat de pe Nistru din satul Mîndreştii Noi, foştii combatanţi VASILE BUCEAŢCHI, VALERIU GÎRTIE, RADU CREŢU. La masa rotundă cu o tematică elocventă ,,Dureroase ecouri nistrene” – s-au adunat elevii claselor gimnaziale, profesorii şi invitaţii. Trăirea unor momente solemne, de neuitat, pot fi declanşate doar atunci când elevul este antrenat în executarea responsabilă a unor acţiuni şi atitudini încărcate la maximum cu vibraţii interioare de nobleţe şi mândrie patriotică.
Astfel, compoziţia literară, selectată din versurile poetului Ion Vatamanu, a fost prezentată doar de băieţii din gimnaziu, ca semn de ataşament şi alianţă spirituală la tagma bărbaţilor, cei care au şi vor avea nobila datorie de apărători ai ţării…

Natalia BUCICOVSCAIA, Olga LUNGU, profesoare la gimnaziul ,„Ion Vatamanu”, s. Mîndreştii Noi

continuarea o puteți citi în ziarul numărul 11 din această săptămână