DISTRIBUIȚI

Multstimați colegi ce activați în domeniul protecției sociale!

      Sărbătoarea profesională a lucrătorului din sfera asistenței sociale a populației, în Moldova, instituită prin HG nr. 867 din 20.08.2001 se consemnează anual a treia duminică a lunii septembrie. Anul acesta nu este o excepție.
      Semnificația acestei sărbători vine ca un rezultat al activității angajaților în domeniul asistență socială. Pornind de la obiectivele asistenţei sociale, care constau în prevenirea şi depăşirea situaţiei de dificultate a persoanelor sau a familiilor şi în asigurarea integrării lor sociale, cu respectarea principiului autonomiei, angajații DASPF sînt înzestarți cu abilități de a comunica cu răbdare, de a lua atitudine și de a identifica soluții, manifestînt profesionalism înalt.
       Stimați asistenți sociali, cei care prestează serviii sociale la nivel de comunitate, care cunosc fiecare casă din localitate și care identifică și lucrează cu cazurile de dificultate, prin intermediul Echipei multidisciplinare locale și totodată referă cazurile la serviciii specializate. Vă mulțumesc pentru munca depusă, străduința de care dați dovadă și pentru modul în care răspundeți la provocările sociale. Cu ocazia sărbătorii vă doresc sănătate, răbdare și prosperitate.
      Dragi lucrători sociali, care deservesc la domiciliu persoanele singuratice în etate și cu dizabilități, care zilnic manifestă calități omenești deosebite. Vă doresc sănătate și ca bunătatea sufletului dumneavoastră să fie apreciată după merit.
     Stimați șefi servicii sociale, care aveți grijă ca fiecărui beneficiar de serviciu să i se acorde ajutor după necesitățile identificate, vă doresc în primul rînd sănătate și vă mulțumesc pentru efortul depus în munca defel ușoară.
     Dragi directori de instituții , Vă mulțumesc pentru activitatea dvs prin care persoanele lipsite de adăpost de mediul familiar se bucură de condiții de trai și de un mediu în care pot comunica cu semenii lor. Vă dorim în continuare multă sănătate, bucurii și curaj.Cu prilejul sărbătorii profesionale a Lucrătorului din sfera asistenței sociale a populației îi felicit pe toți angajații din sistemul asistență socială, dorindu-le multă, multă sănătate, pace în suflet, respectul binemeritat, reușite profesionale și împlinirea tuturor viselor. Vreau să mulțumesc pentru colaborare : primarilor, medicilor de familie și asistenților medicali, ofițerilor operativi de sectoare, organizațiilor neguvernamentale în domeniu și unor agenți economici care nu rămîn indiferenți față de solicitările noastre și nevoile unor persoane.

Cu afecțiune,
Maria Huzun,Șefa Insituției.BP