Profesoară cu suflet de lumină

Profesoară cu suflet de lumină

1412
DISTRIBUIȚI

Este o mare satisfacție pentru întreg colectivul pedagogic de la L.T.„A. Agapie„ din satul Pepeni de a adresa cordiale felicitări mult stimatei noastre colege și directoare Rudei Liuba cu prilejul unei remarcabile aniversări sărbătorite de distinsa Doamnă zilele acestea.

       Aniversarea ne duce departe, tocmai în anul 1980 când după absolvirea Universității Pedagogice din Tiraspol cu diplomă de excelența revine în școala natală ca profesoară de biologie.
        S-a ridicat foarte repede la funcția de directoare adjunct , apoi directoare.Dea lungul anilor a muncit și muncește cu dăruire și entuziasm.Dumnezeu a înzestrat-o cu frumusețe , omenie , cumsecădenie , sinceritate , bunătate, generozitate. În sufletul ei larg fiecare își găsește un locușor.Corectă în toate, conștiincioasă, responsabilă, mereu în căutarea noului a demonstrat cunoștințe temeinice în metodica predării obiectului predat ajutând tinerii specialiști, fiind formator local.
       Domnia Sa este la vârsta când vocația și hărnicia îi permit să culeagă roadele muncii. Prin intuiție și profesionalism știe să le ghideze pe toate cu înțelepciune . A obținut gradul didactic superior cu 20 ani în urmă. Cu certitudine Doamna Liuba Rudei e doldora de idei, ipoteze, propuneri, antrenându-l pe colegi și liceeni să cerceteze problemele în profunzime, muncind cu perseverență, căci „Știința spune prima adevărul, dar nici o dată nu spune ultimul cuvânt„(V. Hugo)
      Cu bună voință și bucurie împărtășește colegilor vasta sa experiență. Toți colegii îi suntem profund recunoscători, o admirăm, o respectăm și o considerăm un adevărat erou al zilelor noastre.La cuvintele ce le-am mai spus putem adăuga.Este o fire modestă și înțeleaptă. Noblețea corectitudinea, receptivitatea, abilitatea în soluționarea problemelor școlare, inteligența, exigența, dăruirea de sine sunt virtuțile ce o caracterizează.
      Cuvântul său are ponderea în colectivul profesoral, căci el izvorăște din sufletul ei curat și marinimos.La ceas aniversar, vă dorim stimată doamna Liuba Rudei, să aveți mereu parte de bucuria realizărilor. Razele blânde ale soarelui să vă aducă în suflet caldură și lumină la nesfârșit, generator de energie și idei îndrăznețe.
Domnul să vă trimită multă sănătate , bucurie din partea celor dragi , gândul să vă izbutească , iar fapta să dureze. Să fiți înconjurată de prieteni adevărați frumoși la chip și suflet.

La ceas aniversar, stimată Doamnă, Vă adresăm un sincer „La mulți ani!„
În loc de supărare, să aveți dragoste și soare.
În loc de vise zbuciumate, să aveți fapte măsurate
În loc de lacrimi și durere, să aveți parte de apreciere și avere.
În loc de gânduri grele și dușmani, să aveți o casă cu mulți bani.
La mulți ani!

Svetlana Lopotenco,
s.Pepeni