DISTRIBUIȚI

Joi, 22 octombrie curent, consilierii raionali s-au întrunit în şedinţă ordinară de lucru, unde au avut pregătită pentru dezbateri o agendă încărcată cu proiecte de decizii şi chestiuni stringente. Prioritar, ei au adoptat decizii cu privire la executarea bugetului raional pentru 9 luni ale anului în curs, operarea modificărilor la bugetul raional aprobat pentru anul 2015 şi cu privire la rectificarea bugetului raional, aprobat la 18 decembrie 2014. În timpul dezbaterii acestor chestiuni, prezentate de Octavian BANARU, şeful Direcţiei Finanţe, s-a confirmat că raionul se confruntă cu o pronunţată criză financiară, ca şi întreaga ţară, din care motiv nu pot fi finalizate mai multe proiecte ce prevăd îmbunătăţirea infrastructurii.

La propunerea unanimă a consilierilor, şedinţa a fost moderată de Victor BARCARI, ales preşedinte al şedinţei. Au fost prezenţi 28 de consilieri din numărul total de 33. Programul de lucru al şedinţei a fost modificat, reieşind din mai multe propuneri expuse de consilieri. Au fost scoase din ordinea de zi chestiuni ce vizau aprobarea organigramei statelor de personal şi stabilirea salariului lunar al şefilor Centrelor de Sănătate Cotiujenii Mici şi Cubolta, cât şi chestiunea „cu privire la numirea în funcţie şi stabilirea salariului lunar al şefului Centrului de Sănătate Bilicenii Vechi.” Autorul propunerii de excludere a acestor chestiuni din ordinea de zi a solicitat studierea mai profundă cu examinarea lor ulterioară în şedinţele Consiliului Raional.

Au fost supuse unor discuţii aprinse chestiunile „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea sărbătorii jubileului de 75 de ani de la înfiinţarea raionului şi 10 ani de la inaugurarea Stemei şi Drapelului”, cât şi proiectul de decizie privind aprobarea Actului Adiţional la Contractul de Grant privind extinderea derulării proiectul „Dezvoltarea sectorului agricol prin crearea unei reţele agricole tansfrontaliere”. Preşedintele raionului,Vasile MARANDIUC a solicitat susţinere din partea legislativului raional, drept beneficiar în vederea identificării fondurilor de finanţare a extinderii proiectului, fie şi prin asumarea unui credit.

Continuarea o citiți în nr. 48 al ziarului