Concurs,

Concurs,

49
DISTRIBUIȚI

       Direcția Educație Sângerei anunță  concurs pentru ocuparea  funcțiilor vacante, după cum urmează:

  • șef al Serviciului management al curriculumului și formare profesională continuă (Centrul Metodic), funcție temporar vacantă;
  • specialist-metodist (aria curriculară ,,Arte”. ,,Tehnologii”. ,,Sport”.).

    Candidații pentru ocuparea funcțiilor vacante prezintă actele de participare la concurs la Direcția Educație, în termen de 20 de zile calendaristice  din ziua  publicării în presă a avizului.

         Pentru informații suplimentare privind organizarea și desfășurarea concursului accesați

site-ul Direcției Educație Sângerei.