CERINȚE MINIME DE SECURITATE LA UTILIZAREA GAZELOR

CERINȚE MINIME DE SECURITATE LA UTILIZAREA GAZELOR

17
DISTRIBUIȚI

Stimați consumatori ai gazelor naturale! SRL „Bălți-Gaz” vine cu rugămintea de a respecta măsurile de securitate la efectuarea lucrărilor de terasament și a lucrărilor de construcție. Deteriorarea conductei de gaze poate cauza incidente sau avarii, drept consecință se pot produce tragedii umane, pierderi materiale, cât și întreruperea furnizării cu gaze naturale către consumatori.

Pentru excluderea deteriorării rețelelor de distribuție a gazelor naturale și obiectelor aferente lor, se stabilesc zone de protecție.

Întreprinderile, firmele de construcții sau persoanele fizice care efectuează lucrări de construcție, inclusive lucrări de excavare, trebuie să respecte următoarelor cerințe:

– trebuie să prezinte la filiala „Sângerei-Gaz” proiectul de efectuare a lucrărilor, pentru coordonare;

– efectuarea lucrărilor de construcție, inclusiv a lucrărilor de excavare, la o distanță mai mică de 15 m de la conducta de gaze este admisă numai prin misiunea cu privire la lucrările de terasament (anexa 2 din HG 552 din 12.07.2017), emisă de operatorul sistemului de distribuție, în care trebuie să fie indicată conidia și modul de efectuare;

– la misiunea cu privire la lucrările de terasament trebuie anexată schema amplasării conductei de gaze cu punctele de reper.

Persoanelor fizice și juridice li se interzice:

1) plantarea arborilor, arbuștilor de toate soiurile, amplasarea livezilor, viilor și grădinilor;

2) construcția căilor de acces şi pasajelor peste traseele conductelor de gaze naturale, amenajarea locurilor de parcare a transportului auto, tractoarelor şi mecanismelor;

3) desfășurarea lucrărilor de ameliorare, construirea sistemelor de irigare şi desecare;

4) efectuarea lucrărilor de construcție, montare și planificare a terenului;

 

De asemenea, în urma utilizării necorespunzătoare a buteliilor cu gaz, periodic au loc accidente la utilizarea gazelor. Pentru siguranța consumatorilor, este obligatoriu de a respecta următoarele cerințe:

  1. în timpul consumului, se va asigura stabilitatea buteliei în poziție verticală;
  2. buteliile instalate în încăperi trebuie să fie la o distanta de cel putting 1 m de la aparatele de încălzire și de cel puțin 5 m de la sursele de căldură cu flacără deschisă;
  3. robinetul de deconectare, pe lângă robinetul aflat pe arzător, trebuie să fie plasat până la furtun;
  4. Continuare citiți în ziarul Ecoul nostru din 04 august 2023