DISTRIBUIȚI

Recent, în incinta Gimnaziului „Adrian Păunescu” din satul Copăceni, s-a desfășurat atelierul de formare continuă a directorilor adjuncți pentru procesul educativ cu genericul: „Educația în spiritul valorilor și asigurarea drepturilor copiilor – factor prioritar în promovarea școlii prietenoase copilului, parteneriatelor educaționale.”

Dezideratul așteptat în deontologia profesională ne înnobilează și ne obligă la o perpetuă instruire, ce ne dă dimensiune în funcția pe care o deținem. Pentru a ne spori persuasiunea, dexteritatea de eficientizare și a răspunde noilor exigențe ale sistemului educativ în noul context sociocultural, Gimnaziul Teoretic „Adrian Păunescu” a organizat zilele trecute un atelier de formare continuă a cadrelor didactice din raion. Prezenți la evenimentele derulate au fost Valeriu RUSU, șeful Secției Cultură a Consiliului raional, Diana CIUGUREANU-ZLATAN, Președinta Uniunii Scriitorilor Europeni de Limbă Română.
La eveniment au participat directorii adjuncți pe educație din instituțiile de învățământ, cât și oaspeți de onoare din România-Liceul Teologic „Mihai Eminescu”, Dumbrăveni și Școala Gimnazială „A. Stanciu”, Salcea, județul Suceava, instituții de învățământ cu care realizăm parteneriate educaționale. Întrunindu-ne la un atelier al inteligențelor marcate de sindromul chemării în ogorul valorilor, am avut drept obiectiv promovarea unui învățământ de calitate. În cadrul atelierului s-a relevat idea că predarea nu e o profesie, ci o sărbătoare de slujire altora, ce caută să-i inspire la transformare. Realitatea însă e alta. Fiecare se gândește cum să schimbe lumea, dar foarte puțini sunt cei care se gândesc să se schimbe pe sine, și doar acești puțini pot influența, cu adevărat lumea. Cea care a prezentat la un nivel înalt tema evenimentului a fost Violeta VRABIE, lectoră superioară și psiholog, a cărei măiestrie oratorică a cucerit publicul prezent.
Gimnaziul nostru a mai găzduit acea zi o activitate extracurriculară, de o încărcătură emotivă deosebită întitulată „Basarabia pe cruce,” dedicată Centenarului Unirii. Unirea în cuget și simțiri a poporului român a cunoscut o lungă și zbuciumată propășire…Anii de stăpânire imperială a Basarabiei și Bucovinei, anii primului și al doilea război mondial, în special anul 1940, au fost anii ce-au împiedicat absolut cursul firesc al Unirii depline a Țărilor Române în hotarele Patriei străbune, a emancipării naționale a românilor de pretutindeni – ideal epocal pentru care au luptat cele mai laminate minți ale neamului: BOLINTINEANU,MUREȘANU, BĂLCESCU, ALECSANDRI, NEGRI, COGĂLNICEANU, CUZA, ALEXANDRESCU, HAȘDEU, EMINESCU, CREANGĂ, IOSIF, ANGHEL, GANE, SADOVEANU, STERE, etc. etc.
„Remomorând astfel trecutul, vedem că azi cauza Marii Uniri apare și mai complicată. Este mai mult decât o problemă a sentimentului național. Este o chestiune pusă în joc la masa intereselor de către forțele marilor puteri. Noi să ne apărăm sărăcia, și nevoile, și neamul…”
ADRIAN PĂUNESCU în unul din discursurile sale mențiuona: „Trăimo epocă a nebuniei diferenței: suntem diferiți, dar nu putem fi altceva decât români.” Avem o singură Patrie și ea se cheamă România, doar România! Să nu uităm niciodată acest adevăr, oriunde ne-am afla, și să-l întâlnim prin faptă și prin dăruirea fiecăruia dintre noi. Pentru înălțimea sentimentului pe care l-a creat Unirea Basarabiei cu România de aici a pornit această revărsare de renaștere națională. Pentru că prin Unirea Basarabiei cu România parcă s-ar fi coborât Duhul Divin asupra românilor și s-a întâmplat că, din victorie în victorie, s-a împlinit acea Românie…la Bunul Dumnezeu să lumineze Basarabia în 2018, iar de ne va fid at s-o luăm de la capăt, o vom lua și nu vom ceda nici în ruptul capului.
Fie Patria noastră binecuvântată, acum și-n vecii vecilor!”. Reunirea cu Romănia ce aduce cu sine calea europiană, este singura soluție realistă pentru a oferi o viață mai bună cetățenilor noștri”, susține Maria BAJURA, directoarea gimnaziului.
Țin să remarc prestația înaltă a elevilor, apreciată la nivel înalt de către toți participanții. Ghidați de spiritual păunescian, profesorii și elevii au demonstrat prin organizarea acestui atelier că sunt adevărați promotori ai valorilor spiritual, morale și cultural.
Luminița ULMADĂ, profesoară de limba și literatura română, Gimnaziul „ Adrian Păunescu”