DISTRIBUIȚI

Direcția Educație (DE) Sângerei a promovat Concursul „Pedagogul Anului” , ediția-2020. Concursul a fost organizat și s-a desfășurat în temeiul Ordinului DE „Cu privire la organizarea etapei raionale a Concursului „Pedagogul anului”. În etapa finală 11 concurenți și-au câștigat dreptul de participare. După toate etapele și probele parcurse și susținute drept învingători, pentru a reprezenta raionul și DE la Concursul republican au ieșit trei concurente. De la educația timpurie a fost distinsă drept cea mai bună educatoarea Aliona Tabarcea, reprezentanta grădiniței nr.6 „Mărțișor”din or. Sângerei. Titlul onorific „Pedagogul anului ” și dreptul de a participa la etapa republicană a concursului l-a câștigat din învățământul primar, învățătoarea Valentina Crihan de la LT„Olimp”. Același titlu onorific la concursul raional l-a câștigat Diana Onceanu, profesoară de limba engleză la LT„Olimp”.
Pentru concursul organizat a lucrat o comisie specială, în cadrul căreia s-au studiat dosarele participanților și calitatea materialelor prezentate. Potrivit Victoriei Golban, membră a comisiei „ noi am studiat oferta de participare, chestionarul prevăzut, eseul prezentat de fiecare la tema „Portretul personal al pedagogului”, materiale din experiența de activitate, proiecte de lungă durată, a unei lecții, a unei activități extracurriculare și un material autovizual „Reflecții”. Astfel comisia a apreciat materialele a 11 concurenți din 10 instituții din subordine, toți dintre ei aspirând la titlul onorific „Pedagogul anului”. Participanții au demonstrat abilități în cadrul fazei raionale. Ei au susținut ore publice cu elevi străini, proba scrisă „Inteligență profesională”, cât și discursul „În numele viitorului”. Potrivit evaluatorilor „ lecțiile publice cu elevii străini au fost prezentate la nivel înalt, cu utilizarea unui bogat arsenal de materiale tehnice, didactice și metode interactive specifice. Profesorii au dat dovadă de tact și măiestrie pedagogică aleasă, deținând competențe profesionale moderne, care corespunde cerințelor actuale din sistem. Juriul de concurs a evoluat toate activitățile și a determinat învingătorii acestei ediții, nominalizați în rândurile inițiale ale subiectului reflectat.
Nu au fost trecute cu vederea nici reușitele participării în concurs a celorlalți educatori și profesori, care nu vor merge la concursul republican, dar sunt învingători prin însăși participarea lor și aspirațiile ce le-au purtat în suflet și prin care s-au afirmat cu demnitate profesională în calitate de participanți-concurenți. Este vorba de Lilia Munteanu, educatoarea Grădinției „Andrieș” din or. Sângerei, Irina Rusu, învățătoare la LT„Pan Halippa” din Cubolta, Mariana Zastavnețchi, profesoară de limba și literatura română la Gimnaziul„ A.Russo” din Sângereii Noi. Toate trei clasându-se pe locul I. De locul II a fost apreciată prestația în concurs, la toate etapele a participantelor: Ala Cliofas, educatoare la Grădinița„Romanița”, din satul Rădoaia, Veronica Tronciu, învățătoare LT„A.Agapie”, Pepeni, Rodica Cebotari, profesoară de limba engleză de la Gimnaziul „V.Alecsandri”, Drăgănești, Valentina Onofraș, profesoară de educația tehnologică, LT„ Ion Creangă”, Rădoaia, Natalia Vasilică, profesoară de limba și literatura română la Gimnaziul „Nicolae Dabija”, Neciul Vechi.
În numele Direcției Educație, membrul comisiei, Ion Roșca, exprimă tuturor profunde mulțumiri pentru curajul de a participa la acest concurs, perseverența de a se pregăti pentru concurs și prestația, una de profesioniste, pe care a avut-o fiecare concurentă. Celor trei învingătoare, deținătoare a Titlului onorific „Pedagodul anului 2020” le-a dorit succese și profesionalism înalt în prestația lor în Concursul republican. Recunoștințe și managerilor instituțiilor gimnaziale, liceale,instituțiilor de educație timpurie, pentru că au știut a încuraja și motiva cadrele didactice să participe la acest concurs și să demonstreze încă o dată în plus că în sistemul educațional al raionului lucrează adevărați profesioniști și el se sprijină pe cadre cu dedicație, asemeni concurenților concursului evaluat, ediția anului în curs.