DISTRIBUIȚI

Liceul Teoretic ,,Olimp” din orașul Sângerei, la data de 27octombrie a fost gazda unui webinar online de formare continuă a managerilor școlari, cu subiectul: ”Formarea abilităților de autoevaluare /evaluare a instituției de învățământ general și a cadrelor de conducere.” , care a întrunit toți directorii din instituțiile de învățământ preuniversitare din raionul Sângerei.

Ședința a debutat cu mesaj de salut de către dna Tamara Tonu șef SEÎPG din cadrul ANACEC, Ion Roșca (specialist metodic) și a echipei manageriale al liceului – director Ludmila Șișcanu, director adjunct Melinte L, unde au familiarizat cadrele manageriale prezente la webinar cu programul de activitate și importanța autoevaluării
Obiectivele webinarului au fost următoarele: • Formarea abilităților de autoevaluare /evaluare a instituției de învățământ. • Formarea competențelor de completare a Raportului de autoevaluare. • Aplicarea instrumentelor necesare evaluării. • Acordarea suportului metodologic și informațional privind implementarea Metodologiilor de evaluare a instituțiilor și a cadrelor de conducere. Finalitățile webinarului de astăzi au fost : • să aplice corect instrumentele necesare autoevaluării. • să aprecieze rezultatele activităților prin raportarea la dovezi acumulate pe parcursul anului de studii și feedback-ul primit din partea beneficiarilor. • să proiecteze planuri de îmbunătățire pornind de la evaluarea calității. Pentru atingerea finalităților educației, deschiderea spre lumea valorilor și mobilizarea resurselor umane este necesar de a gestiona corect competențele manageriale.
Directorii prezenți în cadrul webinarului, au avut deosebita plăcere de a vizualiza Spotul publicitar: „Împreună creăm școala pe care ne-o dorim ” , iar mai apoi și produsele digitale create de către elevi și echipa managerială, cu genericul „Mă rog pentru tine, Dascăl !”.
Directorul liceului în conlucrare cu dir.adjunct a prezentat câteva comunicări cu Aspecte privind inițierea, derularea, finalitatea evaluării instituției de învățământ general. Autoevaluarea instituției și a cadrelor de conducere, care mai apoi participanții au fost familiarizați cu activitățile practice de Completarea Raportului de autoevaluare a instituției și a cadrelor de conducere prin Identificarea dovezilor de realizare a idicatorilor din standarde, aplicarea sistemului de evaluare.
A fost prezentat Proiect instituțional: „De vorbă cu psihologul școlar.” Procesul de învățare în condiții de criză, pandemie COVID-19 relatat de către Spînu L., psiholog școlar, în cadrul căreia s-a enumerate sterile de stress și modalități de recreere în contextul situației pandemice.
Pe parcursul webinarului, cadrele mamangeriale ai liceului, au oferind sfaturi prețioase și suport metodologic privind implementarea Metodologiilor de evaluare a instituțiilor și a cadrelor de conducere. Activitățile de formare online au finalizat cu debrifarea webinarului conform repartizărilor, unde s-a apreciat la nivel înalt activitățile prezentate de către administrația liceului conform programului, a comunicărilor și a schimbului de experiență oferit.

Cristina Goraș, directorul gimnaziului Bilicenii Noi