DISTRIBUIȚI
În poză: Nicolae MORARU cu membrii asociației

Membrii Asociaţiei raionale a producătorilor agricoli s-au întrunit recent într-o şedinţă de totalizare a activităţii lor şi de identificare a soluţiilor pentru problemele cu care se confruntă ei şi sectorul agrar în care activează. Preşedintele Asociației Nicolae MORARU a avut un dialog deschis cu membrii şi cu fondatorii acesteia. Împreună au convenit să rămână şi pentru viitor o echipă unită, căci doar asociaţi sunt o forţă, care va putea să se protejeze, să-şi revendice drepturile şi să-şi deschidă căi de realizare a producţiei.
Preşedintele a informat audienţa despre deciziile Asociaţiei republicane a producătorilor agricoli şi noul Caiet de sarcini elaborat pentru agricultori, cu propunerile pentru soluţionarea problemei cotelor valorice, cu care se confruntă mulţi agenţi economici şi din teritoriul raionului. A fost elaborată şi o broşură care conţine paşii care urmează să-i intreprindă agenţii economici în soluţionarea problemei date. Nicolae MORARU s-a referit la tendinţele politicii fiscale de a impune 20 % TVA la materia primă agricolă, acest lucru fiind o catostrofă pentru agriciltori şi a solicitat să urmărească deciziile Fondului Monetar Internaţional pentru a nu admite acest lucru. Peste tot, inclusiv şi în presa republicană , se impune falsul precum că agricultorii au primit subvenţiile pe care le aşteaptă îndelugat. Adevărul este „ că nu au primit suvenţii nici pentru tehnica achiziţionată, nici pentru alte măsuri prevăzute în Regulamentul de subvenţionare. Preşedintele asociaţiei a informat participanţii la şedinţă despre deschiderea Uniunii Europene de a acorda suport financiar prin proiecte direct producătorilor agricoli, ocolind structurile gurnamentale ale ţării, întru evitarea coruperii banilor. „În acest scop sunt prevăzute diferite proiecte de dezvoltare rurală, doar că este necesar producătorii agricoli să se asocieze în grupuri şi din numele acestora să fie inaintată propunera de proiect şi solicitarea investiţiilor. Pe acest subiect va fi axată activitatea asociaţiei…

Mai departe puteți citi în ziarul Ecoul nostru