ANUNȚ- CONCURS

ANUNȚ- CONCURS

31
DISTRIBUIȚI

Primăria comunei  Izvoare raionul Sângerei, anunță concurs pentru suplinirea funcției vacante de contabil-șef.

Cerințe generale fată de candidați:

  1. Cetățean al Republicii Moldova, 2. Posedarea calculatorului (Word, Excel; Power Point, Internet), 4. Experiență în domeniul respectiv cel puțin 3 ani, 5. Fără antecedente penale, 6. Apt de muncă, din punct de vedere medical, 7. Atitudini: respect fată de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparțialitate, disciplină, tendință de perfecționare profesională continuă.

Cerințe speciale: • studii superioare în domeniul economic; • competente în gestionarea resurselor financiare și materiale,

CV-ul, formularul de participare, originalul/copia buletinului de identitate, originalul/copia diplomei de studii, originalul/copia carnetului de muncă poate fi prezentat timp de 15 zile din momentul  publicării avizului în ziarul „ Ecoul nostru”.