Citație publică

Citație publică

20
DISTRIBUIȚI

Judecătoria Bălți, sediul Sângerei, în conformitate cu art.108 CPC RM, solicită prezentarea pârâtului Gadîrcă Anatolie, domiciliat în orașul Sângerei, strada Independenței 89, apartament 25, pentru data de 15.06.2023, ora 10.30 la ședința judiciară (Orașul Sângerei, str. Testimițeanu nr.4, biroul 10) pe cauza civilă depusă de Gadîrcă Olga către Gadîrca Anatolie despre desfacerea căsătoriei.

În caz de neprezență cauza va fi examinată în lipsa Dvs.